Sự khác biệt giữa Kế toán và Quản trị Tài chính

Kế toán là một quá trình có hệ thống và toàn diện nhằm xác định, đo lường, xử lý, phân loại và ghi chép các giao dịch tài chính liên quan đến một tổ chức kinh tế. Nó đề cập đến việc tóm tắt, phân tích và ghi lại những thông tin đó để báo cáo cho người dùng nội bộ như quản lý, nhân viên và người dùng bên ngoài, chẳng hạn như nhà đầu tư, cơ quan quản lý và cơ quan giám sát hoặc quan chức thuế.

Quản trị tài chính còn thường được gọi là tài chính kinh doanh hoặc tài chính doanh nghiệp. Quản trị tài chính là một hoạt động quản lý liên quan đến việc lập kế hoạch, chỉ đạo, giám sát, tổ chức và kiểm soát các nguồn lực tiền tệ của một tổ chức.

Kế toán là gì?

Kế toán là báo cáo thông tin tài chính theo Nguyên tắc Kế toán được Chấp nhận Chung (GAAP) (ở Việt Nam là VAS) và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán Tài chính (FASB), Hội đồng Báo cáo Tài chính, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), IRS và các cơ quan quản lý khác đặt ra các tiêu chuẩn và yêu cầu kế toán đối với việc chuẩn bị và trình bày kế toán.

Theo tài liệu tài chính, Kế toán có thể được chia thành ba loại chính:

Kế toán tài chính: Nó liên quan đến việc lập báo cáo tài chính và báo cáo thông tin tài chính cho những người sử dụng bên ngoài như chủ nợ, cơ quan chính phủ, nhà phân tích, nhà đầu tư, chủ ngân hàng… Báo cáo tài chính, tức là báo cáo thu nhập và bảng cân đối cho biết tình hình tài chính của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.

Kế toán quản trị: Báo cáo thông tin tài chính cho người dùng nội bộ như quản lý và nhân viên để hoạch định chính sách và điều hành hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Kế toán quản trị hướng tới tương lai và tập trung vào các hoạt động trong tương lai để đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Kế toán chi phí: Nó là một phần của kế toán quản trị để phân tích chi phí. Kế toán chi phí lập hồ sơ chi phí phức tạp liên quan đến các sản phẩm, hoạt động và chức năng khác nhau. Nó là một quá trình xác định và tích lũy chi phí của một sản phẩm hoặc hoạt động cụ thể.

Quản trị tài chính là gì?

Nó đề cập đến việc quản lý hiệu quả các nguồn lực tiền (tài chính và kinh tế) bằng cách sử dụng hợp lý tài sản cố định và vốn lưu động của tổ chức. Quản trị tài chính hỗ trợ quản lý trong việc ra quyết định tốt hơn.

Tham khảo sách Cẩm nang kế toán trưởng để học nhiều hơn về quản trị dòng tiền cho công ty.

Mua sắm hiệu quả và sử dụng tài chính hiệu quả dẫn đến việc tổ chức sử dụng hợp lý các nguồn lực tiền. Mục tiêu chính của quản trị tài chính là tối đa hóa lợi nhuận và tối đa hóa của tài sản / giá trị.

Các yếu tố của quản trị tài chính trong tổ chức kinh doanh:

Các yếu tố chính của quản trị tài chính là lập kế hoạch và ngân sách, báo cáo tài chính, lưu giữ hồ sơ tài khoản và kiểm soát tài chính.

Lập ngân sách, Lập kế hoạch và dự báo: Nó liên kết mục tiêu của một tổ chức với các quá trình lập kế hoạch và giám sát ngân sách, đồng thời xác định bất kỳ hành động nào cần thiết cho doanh nghiệp. Quản trị tài chính giúp xác định yêu cầu tài chính của doanh nghiệp dẫn đến việc lập kế hoạch tài chính của tổ chức.

Đăng ký nhận file Lập kế hoạch tài chính free tại đây.

Báo cáo tài chính: Báo cáo đóng một vai trò quan trọng trong quản trị tài chính. Vì nó được ban lãnh đạo Công ty sử dụng trong nội bộ để thực hiện hành động trong tương lai thông qua các báo cáo kế toán hàng năm.

Kiểm soát tài chính: Nó đảm bảo các nguồn và việc sử dụng hợp lý các nguồn lực kinh tế của tổ chức.

Quyết định tài chính: Sự tồn tại của một tổ chức là một cân nhắc quan trọng khi người quản lý tài chính đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào với các phương án đầu tư, tài trợ và cổ tức. Ngoài ra, nó giúp cân bằng dòng tiền vào và ra.

Sự khác biệt giữa Kế toán và Quản trị Tài chính

Kế toán thiên về xác định, đo lường, xử lý, phân loại và ghi chép các giao dịch tài chính trong khi quản trị tài chính liên quan đến việc quản lý hiệu quả và hiệu quả các nguồn tài chính và nguồn lực kinh tế

Mục tiêu chính của kế toán là cung cấp thông tin tài chính bằng cách sử dụng các thủ tục và quy tắc chuẩn trong khi mục tiêu của quản trị tài chính là tối đa hóa lợi nhuận và tối đa hóa tài sản.

Kế toán báo cáo thông tin tài chính cho cả người dùng bên trong và bên ngoài như chủ nợ, nhà đầu tư, nhà phân tích, ban giám đốc và cơ quan quản lý trong khi quản trị tài chính được sử dụng trong nội bộ tổ chức cho mục đích lập kế hoạch và quyết định.

Kế toán có ba loại chính – kế toán tài chính, kế toán quản trị và kế toán chi phí, trong khi quản trị tài chính là một quá trình bao gồm lập kế hoạch và ngân sách, báo cáo tài chính, lưu giữ hồ sơ tài khoản và kiểm soát tài chính.

Kế toán liên quan đến việc báo cáo các giao dịch tài chính trong quá khứ dưới dạng báo cáo tài chính trong khi quản trị tài chính liên quan đến việc lập kế hoạch về tương lai bằng cách phân tích và giải thích các báo cáo tài chính.

Kế toán cung cấp tình hình tài chính của công ty trong khi quản trị tài chính cung cấp một cái nhìn tổng thể về các hoạt động kinh doanh và cung cấp cái nhìn sâu sắc về tài sản trong tương lai.

Trong kế toán, việc đo lường quỹ dựa trên cơ sở dồn tích trong khi việc xử lý quỹ trong quản trị tài chính dựa trên dòng tiền.

Mục đích của kế toán là thu thập và trình bày dữ liệu một cách có ý nghĩa trong khi người quản trị tài chính sử dụng dữ liệu này cho mục đích ra quyết định tài chính.

Theo https://www.educba.com/

Tham khảo thêm tài liệu khóa học CFOKế toán trưởng của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

Đăng ký ngay khóa học 100 thủ thuật Excel online để giúp giải quyết 1 số vấn đề hay gặp trong tài chính quản trị và thuế.

https://www.youtube.com/watch?v=LtjMyxg7iXE&t=28s

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

 

Leave a Comment