Tầm quan trọng của dự báo tài chính

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp áp dụng và duy trì các phương pháp hay nhất về dự báo tài chính sẽ có vị trí tốt hơn để phát triển – và vượt qua những thất bại bất ngờ. Mặc dù không thể dự đoán được tương lai, như đại dịch COVID-19 năm 2020 đã chứng minh, việc bảo hiểm rủi ro hiệu quả trước các tình huống xấu nhất mang lại cho doanh nghiệp cơ hội chiến đấu để thích ứng.

Trong thực tế, một số công ty cuối cùng không được cấp đủ vốn, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và dòng tiền lành mạnh một cách ngẫu nhiên. Sức khỏe tài chính là một chức năng của phân tích dữ liệu chặt chẽ, hiểu biết sâu sắc về doanh nghiệp và thông tin chi tiết cập nhật về khách hàng và thị trường. Các nhóm tài chính nhận được dự báo đúng vào thời điểm thuận lợi sẽ góp phần vào thành công của công ty.

Trong những thời điểm tồi tệ, họ như một người hùng.

Có Cường điệu? Không.

Dữ liệu cho thấy rằng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhận ra vai trò của việc lập kế hoạch cẩn trọng của nhóm tài chính trong việc vượt qua một giai đoạn vô cùng thách thức. Cuộc khảo sát về các ưu tiên tài chính mùa hè 2020 của Brainyard cho thấy rằng chức năng lập kế hoạch và phân tích tài chính (FP&A) được 72% cho rằng ngày càng có tầm quan trọng, thường là đáng kể, theo sau là chiến lược và sự phát triển của công ty. Trong cùng cuộc khảo sát đó, các giám đốc tài chính nói rằng nhiều khả năng việc thêm sản phẩm hoặc dịch vụ là một phản ứng cần thiết đối với COVID-19 so với những người trả lời phi tài chính.

Họ có thể nói điều đó với sự đảm bảo vì họ đã lập kế hoạch.

Dự báo tài chính là gì?

Dự báo là xác định những gì sẽ xảy ra trong tương lai bằng cách phân tích những gì đã xảy ra trong quá khứ và những gì đang xảy ra hiện tại. Đây là một công cụ lập kế hoạch giúp các doanh nghiệp thích ứng với sự không chắc chắn dựa trên nhu cầu hàng hóa hoặc dịch vụ được dự đoán.

Dự báo tài chính là một kế hoạch tài chính ước tính thu nhập dự kiến và chi phí dự kiến của một doanh nghiệp, và dự báo tài chính vững chắc bao gồm cả các yếu tố kinh tế vĩ mô và các điều kiện cụ thể của tổ chức. Một dự báo kỹ lưỡng bao gồm nhưng không giới hạn ở triển vọng ngắn hạn và dài hạn về các điều kiện có thể ảnh hưởng đến doanh thu và dự phòng cho các khoản chi hiện không được coi là cần thiết.

Các tổ chức tạo ra các dự báo tài chính hiệu quả dựa vào các chuyên gia có kỹ năng trong việc tạo ra các mô hình, cho dù là trên cơ sở nhân viên hay trên cơ sở tư vấn và kết hợp sản phẩm công việc của họ với thông tin chi tiết từ những người có hiểu biết sâu sắc về tổ chức cũng như các ngành và cộng đồng mà tổ chức phục vụ. Tương tự như vậy, thu thập thông tin đóng một vai trò quan trọng trong quá trình dự báo tài chính.

Đăng ký ngay khóa học CFOKế toán trưởng của CleverCFO để được các thầy hướng dẫn về cách dự báo tài chính cho công ty.

Kỹ năng nào cần thiết để lập kế hoạch tài chính?

Việc tạo ra các mô hình yêu cầu các phép toán thống kê và toán học tuyệt vời. Ngoài ra, các nhóm được giao nhiệm vụ lập kế hoạch tài chính phải:

 • Xử lý dễ dàng các tập dữ liệu phức tạp và đa dạng từ bán hàng, tiếp thị, nguồn nhân lực, hoạt động và các nguồn bên ngoài;
 • Có kỹ năng sử dụng các công thức và quy trình cho phép họ tổng hợp và thao tác dữ liệu thô để tạo ra các báo cáo có thể sử dụng được;
 • Quen thuộc với ERP và các hệ thống tài chính khác, cách phần mềm này có thể tự động hóa báo cáo và hỗ trợ các phân tích phức tạp hơn;
 • Thành thạo trong việc giao tiếp và cộng tác với các đồng nghiệp trong toàn tổ chức để hiểu các ưu tiên và mục tiêu kinh doanh;
 • Có kiến thức sâu sắc về công ty và các quy trình của nó; và
 • Những người giải quyết vấn đề có thể biến hàng núi dữ liệu tài chính và nhiều thông tin chủ quan thành các báo cáo dễ hiểu

Đăng ký ngay khóa học CFOKế toán trưởng của CleverCFO để được các thầy hướng dẫn vềcách làm các báo cáo quản trị dashboard để hỗ trợ việc ra quyết định.

Có bốn mô hình dự báo tài chính định lượng tiêu chuẩn: đường thẳng, đường trung bình động, hồi quy tuyến tính đơn giản và hồi quy tuyến tính bội số. Tất cả đều dựa trên dữ liệu có thể được đo lường và kiểm soát thống kê và kết xuất.

Các phương pháp dự báo tài chính cũng có thể mang tính định tính, dựa trên dữ liệu không thể đo lường khách quan, chẳng hạn như sở thích khách hàng ngày càng phát triển, nhưng điều đó vẫn quan trọng đối với doanh nghiệp. Bạn cũng sẽ cần xem xét các thuật toán mô hình dự đoán, sử dụng công nghệ máy học và khai thác dữ liệu để dự đoán và dự đoán các kết quả có thể xảy ra trong tương lai

Phương pháp phù hợp hoặc kết hợp các phương pháp cho doanh nghiệp của bạn là gì? Điều đó dựa trên một số cân nhắc.

Tại sao dự báo lại quan trọng?

Dự báo tài chính là một phần thiết yếu của lập kế hoạch kinh doanh, lập ngân sách hoạt động, cấp vốn – chúng chỉ đơn giản là giúp các nhà lãnh đạo và các bên liên quan bên ngoài đưa ra lựa chọn tốt hơn.

Dự báo tài chính là một ước tính về kết quả tài chính trong tương lai của một công ty và nó là một phần không thể thiếu của quy trình lập ngân sách hàng năm. Nó thông báo các quyết định tài chính lớn, chẳng hạn như có tài trợ cho một dự án vốn, tiến hành tăng nhân viên hay tìm kiếm nguồn tài trợ. Các doanh nghiệp sử dụng thông tin quan trọng từ các dự báo tài chính của họ trên bảng cân đối kế toán và các thuyết minh khác.

Dự báo tài chính cung cấp cho các doanh nghiệp quyền truy cập vào các báo cáo gắn kết, cho phép các bộ phận tài chính thiết lập các mục tiêu kinh doanh vừa thực tế vừa khả thi. Nó cũng cung cấp cho ban lãnh đạo những hiểu biết có giá trị về cách thức hoạt động của doanh nghiệp trong quá khứ và cách nó sẽ so sánh trong tương lai. Ngoài việc cung cấp thông tin về các quyết định và kiểm soát tài chính nội bộ, dự báo tài chính là điều cần thiết trong quan hệ nhà đầu tư và khi tìm kiếm các khoản vay. Các ngân hàng và các nhà cấp vốn khác cân nhắc các dự báo trong quá trình ra quyết định của riêng họ.

Và các công ty khởi nghiệp không được miễn trừ. Dự báo tài chính là một phần của bất kỳ kế hoạch kinh doanh mới nào, như chúng ta sẽ thảo luận.

Lợi ích của Dự báo Tài chính

Bên cạnh những lợi ích thiết thực mà chúng ta đã thảo luận, quá trình phát triển dự báo tài chính buộc các nhóm tài chính và đồng nghiệp trong ngành kinh doanh phải dừng lại và phản ánh giá trị của các dự báo luân phiên.

Các giám đốc tài chính cũng phải đưa ra một số quyết định: Chúng ta có xem xét một số tháng nhất định hay sử dụng mô hình luân phiên? Dự báo sẽ lặp lại, được xây dựng dựa trên năm ngoái hay chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ việc lập ngân sách dựa trên số 0 và bắt đầu với một dữ liệu gần như trống? Những dòng sản phẩm mới được đề xuất không có dữ liệu chứng minh khả năng tồn tại và đủ giá trị để đưa vào một dự báo chính thức?

Đăng ký ngay khóa học CFOKế toán trưởng của CleverCFO để được các thầy hướng dẫn về cách dự báo tài chính cho công ty.

Dự báo linh hoạt so với truyền thống

Dự báo truyền thống

 • Kế hoạch tài chính cố định được tính toán trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm, sử dụng các quan sát lịch sử để ước tính các chỉ số kinh doanh trong tương lai.
 • Dựa trên lịch (hàng năm, hàng quý)
 • Mục tiêu cố định (doanh số / lợi nhuận, các KPI khác)
 • Phân bổ nguồn lực là cứng nhắc
 • Thủ công, dựa trên tài khoản và thường được liên kết với các chu trình kế toán

Dự báo linh hoạt 

 • Một kế hoạch tài chính “sống” được cập nhật thường xuyên trong năm để phản ánh những thay đổi.
 • Dựa trên sự kiện với các điều chỉnh thời gian thực
 • Điều chỉnh động đối với các mục tiêu dựa trên các sự kiện bên ngoài / nội bộ
 • Có thể phân bổ lại tài nguyên dựa trên các mục tiêu động
 • Dựa trên tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và được kết nối với các hoạt động

Thành quả của công việc này bao gồm khả năng đưa ra quyết định đúng đắn ngay cả khi bị hạn chế về thời gian, có thể tự tin bật đèn xanh cho một dự án vốn mới dựa trên dữ liệu và thành công tốt hơn khi tìm kiếm tín dụng hoặc thu hút các nhà đầu tư.

8 Thành phần Dự báo Tài chính Chính

Không giống như các dữ liệu tài chính khác, dự báo chỉ là: dự đoán dựa trên các điều kiện có thể thay đổi. Tuy nhiên, các công ty có càng nhiều biến số tiềm năng khả thi và đầu tư vào việc thu thập thông tin kỹ lưỡng sẽ có vị trí tốt hơn để đưa ra các giả định hợp lý với độ tin cậy cao về độ chính xác của dự báo.

Một dự báo tài chính nên bao gồm:

 • Các kết quả trong quá khứ có trọng số dựa trên các điều kiện tại thời điểm đó: Cho dù bạn đang xây dựng một đội hình bóng chày giả tưởng hay đánh giá hiệu suất của một dòng sản phẩm, thì vẫn có các công thức để xác định mức trọng số cần cung cấp cho bất kỳ phần dữ liệu nào. Hãy nhớ rằng: COVID-19 đã làm sai lệch nhiều giả thiết. Nhìn vào độ chính xác lịch sử của các nguồn dữ liệu.
 • Khoảng thời gian hướng tới tương lai: Một lần nữa, bạn có thể chọn thực hiện khoảng thời gian 12, 18 hoặc 24 tháng tiêu chuẩn; nhìn ra xa hơn; hoặc thực hiện dự báo linh hoạt.
 • Xem xét đầy đủ rủi ro kinh tế vĩ mô: Điều này bao gồm một sự kiện toàn cầu đột ngột, lớn như thiên tai hoặc đại dịch.
 • Tình huống tốt nhất về doanh thu: Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ trở nên hoàn hảo cho mọi sản phẩm và dịch vụ?
 • Tình huống xấu nhất về doanh thu: Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ có thể xảy ra sai sót? Sử dụng các phương pháp lập kế hoạch kịch bản.
 • Chi phí dự kiến: Những chi phí này có thể đã thay đổi dựa trên việc bán buôn ở ngoài kế hoạch và sẽ cần được tính toán lại.
 • Trường hợp xấu nhất, chi phí không lường trước được: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bị tấn công mạng và mất dữ liệu của mình hoặc nhà máy bị bão hoặc hỏa hoạn?
 • Rủi ro nội bộ: Bản thân dự báo điều chỉnh rủi ro là một thông lệ và các công ty có thể có những điểm mù khi xác định các rủi ro nội bộ, chẳng hạn như một giám đốc điều hành cấp cao thực hiện hành vi gian lận. Các chuyên gia quản lý khủng hoảng nói rằng một công ty có nguy cơ cao gấp đôi nếu bị quản lý yếu kém so với một cuộc tấn công mạng bên ngoài.

Tính chính xác của các dự báo tài chính có thể là yếu tố quyết định liệu doanh nghiệp có tồn tại được trong những sự kiện khắc nghiệt nhất không lường trước được hay không.

Dự báo tài chính & lập ngân sách

Các chuyên gia đồng ý rộng rãi rằng một kế hoạch tài chính vững chắc được xây dựng dựa trên cả dự báo và hướng dẫn chi tiêu hợp lý. Trong khi một số sử dụng các thuật ngữ “dự báo tài chính” và “lập ngân sách” thay thế cho nhau, thì thật ra chúng là các quy trình riêng biệt.

Dự báo tài chính là một bước quan trọng đầu tiên trong quá trình lập ngân sách. Các tổ chức làm việc chăm chỉ để tạo ra các dự báo tài chính đáng tin cậy có nhiều khả năng xây dựng ngân sách thực tế hơn. Dự báo tài chính luôn phải đặt trước quá trình lập ngân sách để đảm bảo chi tiêu phù hợp với các yếu tố có thể tác động đến hiệu quả tài chính tổng thể. Những người lập ngân sách mà không có dự báo tài chính có nguy cơ bị bội chi và không có đủ tiền mặt cho các chi phí bất ngờ hoặc thiếu hụt doanh thu. Việc thiếu dự báo cũng có thể khiến doanh nghiệp không thể bật mí một khoản đầu tư vốn mới hoặc tung ra một sản phẩm có thể trở thành động lực tăng trưởng.

Đăng ký ngay khóa học CFOKế toán trưởng của CleverCFO để được các thầy hướng dẫn về lập ngân sách cho công ty.

7 lý do Doanh nghiệp của bạn cần Dự báo tài chính

Các doanh nhân và các công ty tăng trưởng nhanh có thể thấy rằng các dự báo tài chính có tác động quá lớn đến hiệu quả hoạt động.

Các doanh nhân không nên để việc thiếu đội ngũ tài chính khiến họ không thể dự báo hoặc lập mô hình tài chính. Có rất nhiều giám đốc tài chính có thể mang lại quan điểm kinh nghiệm.

Một dự báo tài chính hiệu quả sẽ:

 • Làm cơ sở cho các quyết định về ngân sách;
 • Cho các nhà đầu tư và chủ nợ thấy rằng tổ chức của bạn có kế hoạch và chuẩn bị cho các sự kiện không lường trước được có thể ảnh hưởng đến doanh thu và ngân sách;
 • Cung cấp một thước đo cho những người đưa ra các quyết định tài chính quan trọng;
 • Đảm bảo rằng một tổ chức được chuẩn bị cho các tình huống tốt nhất và xấu nhất;
 • Thiết lập các biện pháp kiểm soát và nâng cao nhận thức về một loạt các biến bên trong và bên ngoài có thể có tác động ngắn hạn và dài hạn;
 • Giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp không bị che mắt bởi các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động; và
 • Chuẩn bị cho các doanh nghiệp trước sự gia tăng nhu cầu đối với hàng hóa và / hoặc dịch vụ của họ – hay còn gọi là tăng trưởng.

Theo https://www.netsuite.com/

Tham khảo thêm tài liệu khóa học CFOkế toán trưởng của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

Leave a Comment