Tư duy mới về gian lận báo cáo tài chính

Về bản chất, gian lận được cố tình che giấu và do đó kiểm toán viên khó phát hiện ra hơn các sai phạm khác ảnh hưởng đến báo cáo tài chính. Trong bài này, chúng tôi tập trung vào các cách thức mà các kỹ năng và hiểu biết sâu sắc của kiểm toán viên có thể được thực hiện để tối đa hóa khả năng xác định các báo cáo tài chính gian lận.

Kiểm toán viên nên luôn nhìn xa hơn các con số. Sự tiếp xúc đặc quyền của họ với một tổ chức, văn hóa và con người của tổ chức đó, nên được khai thác khi lập kế hoạch và kiểm tra sự tồn tại của báo cáo tài chính gian lận. Điều này có nghĩa là đặc biệt chú ý đến:

  • Văn hóa tổ chức – mọi người cư xử và giao tiếp trong doanh nghiệp như thế nào?
  • Phong cách quản lý – tiêu chí nào được đặt lên hàng đầu?
  • Động lực và áp lực – những yếu tố nào có thể thúc đẩy những người có liên quan thao túng các con số?
  • Kiểm soát hành vi – làm thế nào để tổ chức thúc đẩy văn hóa trung thực và cởi mở?

Mặc dù trách nhiệm chính trong việc ngăn ngừa và phát hiện gian lận trong tổ chức thuộc về giám đốc và ban quản lý, kiểm toán viên cũng có thể đóng một vai trò trong việc thúc đẩy văn hóa tổ chức mạnh mẽ, trong đó chủ động thừa nhận và sửa chữa sai lầm, và là nơi các cá nhân có can đảm lên tiếng khi mọi thứ diễn ra sai lệch.

Chúng tôi mời các cá nhân và tổ chức chia sẻ với chúng tôi không chỉ nhận xét của họ về các phân tích và đề xuất trong bài này mà còn về kinh nghiệm và ý tưởng của bản thân liên quan đến những thách thức của gian lận báo cáo tài chính. Những điều này sẽ giúp chúng tôi phát triển sự đóng góp của mình cho giai đoạn tham vấn và phản ánh tích cực sắp tới, vốn sẽ quyết định tương lai của kiểm toán ở Vương quốc Anh và hơn thế nữa.

Gian lận luôn tồn tại và luôn có khả năng xảy ra. Nhưng không có nghĩa là chúng ta nên từ bỏ và chấp nhận nó. Điều đó đơn giản là các tổ chức và kiểm toán viên phải thường xuyên cảnh giác và đổi mới trong cách tiếp cận của họ để chống lại gian lận của doanh nghiệp. Điều đó cũng có nghĩa là tất cả những người tham gia trong hệ thống báo cáo tài chính phải đóng vai trò của mình để bảo vệ khỏi gian lận.

Bài chia sẻ này được trình bày như một đóng góp cho giai đoạn tiếp theo của cải cách kiểm toán, có khả năng chứng kiến cuộc thảo luận gay gắt về những thách thức trong việc đạt được tiến bộ rõ ràng và mang tính quyết định trong một lĩnh vực mà người ta cho rằng có rất ít tích cực để thể hiện trong nhiều năm tranh luận. Bằng cách kết hợp phân tích rõ ràng về vị trí hiện tại và suy nghĩ mới mẻ, chúng tôi hy vọng sẽ tạo thêm động lực cho sự thay đổi.

Gian lận báo cáo tài chính là gì?

Gian lận báo cáo tài chính là việc cố ý nói quá và hoặc trình bày quá thấp các số dư trong báo cáo tài chính. Việc xác định loại gian lận này có thể khó khăn vì các biện pháp kế toán thường mang tính xét đoán, nhưng có thể chấp nhận được. Hiệp hội các nhà kiểm tra gian lận (ACFE) nhận thấy rằng mặc dù gian lận trong báo cáo tài chính là hình thức gian lận ít phổ biến nhất, nhưng khi nó xảy ra, nó sẽ dẫn đến tổn thất cao nhất cho các công ty.

Gian lận trong báo cáo tài chính khá khác biệt với việc biển thủ tài sản và khó có thể phát hiện hơn. Loại thứ hai phổ biến hơn nhưng liên quan đến các giá trị nhỏ hơn, ví dụ như thông qua việc sử dụng gian lận để lấy cắp hàng tồn kho hoặc thực hiện hành vi gian lận thanh toán vì lợi ích cá nhân. Các cá nhân thường có thể bị thúc đẩy bởi áp lực bên trong hoặc bên ngoài tổ chức để đạt được các mục tiêu hiệu suất và các lợi ích gián tiếp liên quan, ví dụ như tránh mất khoản tiền thưởng hoặc tăng giá cổ phiếu.

TẠI SAO LẠI KHÓ PHÁT HIỆN GIAN LẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH?

Các hành động ban đầu có thể không thật sự được xem là gian lận trong báo cáo tài chính. Các chuẩn mực kế toán dựa trên nguyên tắc thường yêu cầu xét đoán; kết hợp với các hoạt động ngày càng phức tạp, vô tình có thể tạo ra đòn bẩy để tăng doanh thu để đạt mục tiêu, hoặc tăng chi phí để tạo ra lợi nhuận hàng năm. Việc xác định cái gì là và cái gì không phải là gian lận cuối cùng là vấn đề xét xử của tòa án. Ranh giới giữa chính sách kế toán ‘thổi phồng’ và báo cáo tài chính gian lận hiếm khi rõ ràng và quan trọng là thường chỉ xuất hiện theo thời gian khi tình hình xấu đi.

Nếu gia tăng áp lực để tiếp tục đạt được các mục tiêu khó hoặc không thực tế, hành vi này có thể lặp lại trong mỗi chu kỳ báo cáo. Sự điều chỉnh đó là không đáng kể ban đầu có thể xây dựng lên để đại diện cho một giá trị đáng kể theo thời gian. Sự thiên vị trong việc chấp nhận cách xử lý đã được thỏa thuận trước đó có thể làm vấn đề trở nên nghiêm trọng, khiến ban giám đốc và kiểm toán viên khó khăn hơn trong việc phát hiện. Giống như con ếch đang ngâm trong nước sôi, cả hai có thể chỉ nhận ra có vấn đề trong việc xử lý sau khi nó đã vượt qua ranh giới từ kế toán “thổi phồng” sang gian lận.

Kiểm toán viên làm gì đối với gian lận?

Kiểm toán viên có nhiệm vụ đảm bảo rằng báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu. Điều này bao gồm việc tìm kiếm các sai sót trọng yếu do gian lận gây ra. Chuẩn mực kiểm toán liên quan, định nghĩa gian lận là “hành động cố ý của một hoặc nhiều cá nhân trong ban quản lý, những người có trách nhiệm quản lý, nhân viên hoặc bên thứ ba, liên quan đến việc sử dụng hành vi lừa dối để đạt được lợi ích bất chính hoặc bất hợp pháp”

Kiểm toán viên quan tâm đến việc tìm ra các sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính cho dù do gian lận hoặc nhầm lẫn gây ra. Chuẩn mực kế toán xác định hai loại sai sót do gian lận gây ra: gian lận báo cáo tài chính và sai sót do biển thủ tài sản. Không phải tất cả các gian lận đều dẫn đến báo cáo tài chính có sai sót và khi chúng xảy ra, nó có thể không trọng yếu.

Kiểm toán viên phải giữ thái độ cẩn trọng dưới góc độ chuyên môn trong suốt cuộc đánh giá và cảnh giác trước những thông tin không chính xác hoặc gây hiểu nhầm từ Ban Giám đốc. Kiểm toán viên không thu thập bằng chứng để chứng minh một trường hợp trước tòa án pháp luật, mặc dù họ có nghĩa vụ báo cáo gian lận và những phát hiện của họ có thể dẫn đến việc điều tra bởi cơ quan quản lý hoặc cơ quan thực thi pháp luật. Các tòa án là trọng tài cuối cùng về những gì là và không phải là gian lận.

Kiểm toán viên thực hiện một loạt các thủ tục nhằm phát hiện gian lận, nhưng một cuộc kiểm toán không phải là một đảm bảo chống lại gian lận. Thử nghiệm được thực hiện trên cơ sở mẫu. Đánh giá viên kiểm tra trên cơ sở hạn chế, nhưng có mục tiêu, có tính đến các đánh giá rủi ro, tính trọng yếu và phương pháp lấy mẫu.

Nhìn xa hơn những con số

Gian lận trong báo cáo tài chính thường được che giấu trong các ước tính và các số dư có tính chất dự đoán. Những người thực hiện biết cách biện minh cho các vị trí và có thể đưa ra các bằng chứng chi tiết và phức tạp để hỗ trợ quan điểm của họ.

Mặc dù việc điều tra một số hành vi gian lận có thể yêu cầu công nghệ chuyên môn, nhưng chúng tôi tin rằng hiểu được hành vi và văn hóa của con người là trọng tâm của việc giải quyết gian lận. Kiểm toán viên nên tò mò, không chỉ  tìm hiểu điều gì khiến tổ chức trở nên nổi tiếng mà còn cả con người, tính cách của họ và những áp lực mà họ chịu đựng. Họ nên trau dồi khả năng nhìn xa hơn những con số, chú ý đến các cá nhân và văn hóa tạo nên một tổ chức.

Văn hóa tổ chức không chỉ là các giá trị. Đó là hành vi của tổ chức nói chung, từ giám đốc và quản lý cấp cao, đến nhân viên. Đó là lý tưởng thấm nhuần của tổ chức và định hình cách nó sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ, làm việc với các nhà cung cấp và tôn trọng nhân viên của mình. Văn hóa tổ chức có ý nghĩa chính đối với rủi ro gian lận, đặc biệt là gian lận trong báo cáo tài chính.

Kiến thức và kinh nghiệm của kiểm toán viên xây dựng nền tảng vững chắc để hiểu các hành vi của con người dẫn đến gian lận trong báo cáo tài chính, cũng như các bước để ngăn chặn điều đó. Các chuyên gia đánh giá có thể sử dụng điều này một cách tốt nhất bằng cách thể hiện sự tò mò và thường xuyên đi sâu hơn để ‘khám phá’ một tổ chức. Họ nên chăm chú lắng nghe những câu chuyện được kể và xem xét các chỉ số trong môi trường thực tế, hiểu hành vi và ý định của nhân viên, đồng thời truyền đạt cho cấp quản lý những hiểu biết này và ý nghĩa của chúng. Chúng tôi sẽ khám phá những cách thực tế mà kiểm toán viên có thể thực hiện việc này.

ĐỘI NGŨ KIỂM TOÁN TẬP TRUNG VỀ VĂN HÓA VÀ HÀNH VI TỔ CHỨC

Kiểm toán viên đã thực hiện đánh giá rủi ro khi lập kế hoạch kiểm toán. Các đánh giá này nhằm xác định các khu vực có rủi ro, có sai sót trọng yếu và đảm bảo rằng chúng được giải quyết trong kế hoạch công việc kiểm toán. Chuyên môn của họ đã nêu bật các lĩnh vực dễ bị thao túng, chẳng hạn như chính sách ghi nhận doanh thu hoặc cộng dồn. Quá trình lập kế hoạch cần được bổ sung để xem xét cụ thể hơn liệu văn hóa và hành vi của tổ chức có thể làm tăng khả năng gian lận trong báo cáo tài chính hay không.

Nhìn chung, nhóm kiểm toán bao gồm đối tác, nhân viên sẽ ngồi lại với nhau và xem xét rủi ro gian lận ảnh hưởng đến báo cáo tài chính. Điều này rất quan trọng và chúng tôi tin rằng thông lệ này luôn phải liên quan đến việc ‘động não’ xem các khía cạnh hành vi và văn hóa của tổ chức có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc thao túng kết quả tài chính theo giả thuyết như thế nào. Ví dụ, nếu ban lãnh đạo cần đạt được một mục tiêu nhất định, thì bên cạnh các đòn bẩy tài chính mà một người nào đó có thể kéo để đạt được mục tiêu đó, những khía cạnh văn hóa hoặc hành vi nào sẽ giúp họ dễ dàng hơn? Bài tập này có thể giúp xác định không chỉ mức độ rủi ro của gian lận trong báo cáo tài chính mà còn nhằm vào các khía cạnh của tổ chức có thể tạo điều kiện cho gian lận.

Điều quan trọng là các chuyên gia đánh giá phải đảm bảo rằng đây là một cuộc đánh giá tổng thể của cả nhóm, chứ không phải là một cuộc đánh giá rủi ro do các nhân viên cấp cao thực hiện một cách riêng lẻ. Mọi người có thể cư xử khác nhau đối với nhân viên cấp cao và cấp dưới. Các kiểm toán viên tại công ty cơ sở có thể nhìn thấy và nghe thấy những điều mà các thành viên cao cấp hơn của nhóm đánh giá sẽ không làm được. Chẳng hạn, họ có thể tình cờ nghe được các cuộc trò chuyện cung cấp thông tin chi tiết về chính trị văn phòng và các mối quan hệ căng thẳng hoặc quá quen thuộc một cách bất thường. Các đối tác nên khuyến khích nhóm đánh giá suy nghĩ về những người tạo ra các con số và liệu các động lực của tổ chức có thể tác động đến hiệu quả của một số biện pháp kiểm soát tài chính nhất định, chẳng hạn như tách biệt các nhiệm vụ hay không.

Nhóm đánh giá cần thảo luận thường xuyên về các tương tác và hiểu biết sâu sắc của họ trong suốt quá trình đánh giá và đưa chúng vào đánh giá của họ về văn hóa tổ chức. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét các lĩnh vực sau cùng với các câu hỏi cụ thể hơn cho tổ chức. Đây không phải là danh sách kiểm tra mà là những cân nhắc bổ sung có thể nâng cao các quy trình hiện có của kiểm toán viên thông qua cái nhìn sớm và rõ ràng hơn về hành vi và văn hóa.

Lập kế hoạch đánh giá: ví dụ về các cân nhắc về hành vi và văn hóa

Quản lý và nhân viên đã cư xử như thế nào trong quá khứ?

• Họ đã cởi mở và trung thực, hoặc không chính xác và lảng tránh? Họ có cung cấp bằng chứng quá phức tạp hoặc khó hiểu không? Đây có thể là dấu hiệu của sự thiếu hiểu biết hoặc cố gắng che giấu thông tin.
• Ban lãnh đạo sẵn sàng sửa chữa sai sót hoặc đảm bảo rằng nhân viên cung cấp thông tin kịp thời như thế nào? Việc để lại các sai sót chưa được sửa chữa có thể báo hiệu một nền văn hóa tổ chức khuyến khích các sai sót tích lũy, cuối cùng dẫn đến gian lận trọng yếu.
• Có chính trị nội bộ hoặc mối quan hệ giữa nhân viên và hoặc quản lý, có thể thúc đẩy hoặc tạo điều kiện cho gian lận không? Cạnh tranh nội bộ có thể thúc đẩy các cá nhân vận dụng các con số để vượt lên phí trước, mối quan hệ giữa các nhân viên có thể tạo điều kiện cho sự thông đồng và làm cho việc kiểm soát kém hiệu quả hơn.

Những phong cách quản lý nào thường gặp trong tổ chức?

• Có nhà quản lý nào áp dụng giọng điệu độc đoán không? Điều này có thể khuyến khích nhân viên che giấu sai lầm để tránh hậu quả.
• Liệu mệnh lệnh từ phía trên có tập trung vào việc đạt được hiệu suất cao hay không. Điều này có thể dẫn đến các mục tiêu không thực tế, khuyến khích các ước tính lạc quan quá mức.
• Có người quản lý nào có cách tiếp cận quá thoải mái đối với công việc của nhóm họ không? Điều này có thể thúc đẩy một nền văn hóa thiếu cơ chế tự đánh giá

Những động lực hay áp lực nào tồn tại?

• Việc trả lương có gắn liền với việc đạt được các mục tiêu, chẳng hạn như doanh thu, lợi nhuận hoặc các số liệu về tỷ suất lợi nhuận không? Điều này có thể dẫn đến việc nhân viên thao túng các con số hiệu suất cá nhân hoặc thông đồng để đạt được kết quả nhất định.
• Nhân viên cấp cao và ban lãnh đạo có được thưởng bằng cổ phiếu, điều này sẽ tăng giá trị nếu đạt được các mục tiêu nhất định không? Điều này có thể làm tăng rủi ro bị thao túng trọng yếu đối với báo cáo tài chính.
• Giám đốc và ban quản lý có phải đối mặt với áp lực kinh tế hoặc cá nhân không?
• Giám đốc và ban quản lý có thể phải đối mặt với những rủi ro danh tiếng nào? Người sáng lập hoặc nhân viên cấp cao khác có thể gắn giá trị cá nhân với hiệu suất.

Điều gì, nếu có, kiểm soát hành vi tồn tại?

• Tổ chức có Bộ quy tắc ứng xử cho nhân viên không? Việc thiếu kiểm soát hoặc nhấn mạnh vào hành vi đạo đức có thể giúp nhân viên hợp lý hóa hành vi gian lận.
• Những cơ chế nào tồn tại để nhân viên chủ động nêu lên những quan ngại? Các mẹo nội bộ có thể giúp phát hiện gian lận sớm hơn, cũng như thúc đẩy văn hóa cởi mở.
• Các giám đốc và ban quản lý có thể hiện thông qua các hành động về sự ủng hộ của họ đối với nó không? Ban lãnh đạo cần phải sống có văn hóa và thiết lập hệ thống từ trên xuống. Nếu họ không cư xử có đạo đức, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu nhân viên của họ cũng không làm như vậy.

Xây dựng văn hóa tổ chức vững mạnh

  1. THÚC ĐẨY MỘT VĂN HÓA CÓ CẢM ƠN VÀ DÁM NHẬN LỖI VÀ KHẮC PHỤC
  2. BẢO VỆ NGƯỜI TỐ GIÁC
  3. KHUYẾN KHÍCH HỌ DÁM LÊN TIẾNG

Theo https://www.icaew.com/

Tham khảo thêm các bài viết tương tự

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFOkế toán trưởng  của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

Liên hệ ngay hotline 0916 022 247 để được tư vấn hỗ trợ nhé cả nhà.

Leave a Comment