du_bao_nhu_cau_vld

6 cách để cải thiện vốn lưu động

Vốn lưu động thể hiện số tiền mà công ty của bạn có để đáp ứng các chi phí kinh doanh hàng ngày. Đó là lượng tiền mặt trong công ty bạn. Quản lý hiệu quả vốn lưu động là rất quan trọng để đảm bảo doanh nghiệp của bạn có thể đáp ứng các nghĩa vụ của mình và tránh bị phá sản.

Vốn lưu động được tính bằng cách lấy tài sản lưu động trừ đi các khoản nợ ngắn hạn.

Bạn muốn có vốn lưu động dương, mục tiêu là có 2 đô la tài sản lưu động cho mỗi 1 đô la nợ ngắn hạn. Một công ty có tỷ lệ 2: 1 thì đang quản lý vốn lưu động một cách hiệu quả. Một công ty có vốn lưu động âm đang gặp khó khăn và bất kỳ công ty nào có tỷ lệ vốn lưu động nhỏ hơn 2: 1 đều có thể gặp rắc rối.

Để đảm bảo công ty của bạn có đủ tiền đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hàng ngày cũng như tài trợ cho các hoạt động kinh doanh bình thường, bạn phải quản lý hiệu quả và hiệu quả vốn lưu động. Vốn lưu động quá ít có thể dẫn đến phá sản trong khi quá nhiều vốn lưu động có thể dẫn đến giảm lợi nhuận và giá trị cổ đông.

Các cách cải thiện vốn lưu động

Bạn có thể cải thiện vốn lưu động bằng cách đưa nó càng gần với tỷ lệ lý tưởng 2: 1 càng tốt. Dưới đây là sáu chiến lược để cải thiện tình trạng thiếu vốn lưu động. Mỗi chiến lược này yêu cầu bạn phân tích một số lĩnh vực trong doanh nghiệp của mình để tìm cách điều chỉnh quy trình và cải thiện hiệu quả nhằm giảm chi phí và tăng dòng tiền một cách tích cực.

1. Cải thiện các khoản phải thu

Các khoản phải thu có được thu hồi kịp thời không? Khuyến khích khách hàng thanh toán đúng hạn bằng các ưu đãi thanh toán nhanh. Ngoài ra, hãy thúc đẩy nhóm thu tiền của bạn (nếu bạn có) bằng các chương trình nội bộ cung cấp các ưu đãi để thu thập các hóa đơn chưa thanh toán trong thời hạn thanh toán hóa đơn.

2. Cải thiện các khoản phải trả

Đàm phán các điều khoản thanh toán tốt hơn với các nhà cung cấp và nhà phân phối vật liệu (hoặc thay thế bằng các nhà cung cấp và nhà phân phối mới) và cải thiện việc quản lý quy trình thanh toán. Bạn nên xem lại các điều khoản thanh toán trên các tài khoản phải trả cũng như các điều khoản thanh toán trên các tài khoản phải thu của mình. Cân bằng các điều khoản này để công ty của bạn có lợi thế về dòng tiền.

3. Thương lượng giá tốt hơn với các nhà cung cấp

Bạn nên xem lại tất cả các hợp đồng của nhà cung cấp và thương lượng giá tốt hơn bất cứ khi nào có thể. Nếu nhà cung cấp không sẵn sàng thương lượng các điều khoản có lợi hơn cho bạn, thì bạn có thể cần phải thay thế họ. Đừng để lòng trung thành cản trở. Đây là công việc kinh doanh của bạn, và bạn cần có vốn lưu động tốt nhất để tồn tại và phát triển.

4. Giảm chi phí

Xem xét định phí và biến phí của bạn để xác định xem có những lĩnh vực nào để cải thiện dòng tiền. Ví dụ, vật tư văn phòng, thiết bị và công nghệ đều đại diện cho các chi phí có thể được giảm bớt với các cuộc đàm phán, nhà cung cấp mới…

5. Phân tích rủi ro tín dụng

Phân tích khách hàng của bạn và phân loại họ theo khả năng họ trả nợ cho bạn. Điều này sẽ giúp giảm các khoản thu và cải thiện dòng tiền một cách liên tục. Bạn cũng có thể thực hiện phân tích này cho tất cả các nhà cung cấp của mình. Điều chỉnh hồ sơ và điều khoản tín dụng hoặc thêm các hình phạt hoặc ưu đãi có thể làm giảm rủi ro này.

6. Xem xét các cơ hội thuế

Công ty của bạn có thực hiện tất cả các khoản giảm thuế có thể không? Có phải nộp thuế quá nhiều không? Xem lại tất cả các mã số thuế hiện tại để đảm bảo công ty của bạn luôn ở vị trí thuế tốt nhất có thể.

Theo https://www.womenonbusiness.com/

Tham gia ngay khóa học CFO của CleverCFO để học cách quản lý vốn lưu động cho doanh nghiệp mình nhé.

Tham khảo thêm các clip chia sẻ của CleverCFO theo link sau

  1. Hiểu đúng về mục tiêu và phương pháp quản trị vốn lưu động
  2. Quản trị nhu cầu vốn lưu động chìa khóa cho dòng tiền vững mạnh

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFOkế toán trưởng  của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

Liên hệ ngay hotline 0916 022 247 để được tư vấn hỗ trợ nhé cả nhà.

 

Leave a Comment