Dòng tiền các công ty

Cách dự báo dòng tiền tại doanh nghiệp?

Dự báo Dòng tiền là gì?

Dự báo dòng tiền là dự báo hoặc dự đoán dòng tiền vào và ra cho giai đoạn tương lai của ban quản lý doanh nghiệp để đảm bảo rằng doanh nghiệp sẽ có đủ vốn để thực hiện các hoạt động một cách thường xuyên và nếu có bất kỳ sự thiếu hụt nào, họ phải lập kế hoạch cho các nguồn tài trợ thay thế cho doanh nghiệp.

Thông thường, một dự báo như vậy được lập trong khoảng thời gian 12 tháng, và được theo dõi liên tục dựa trên tình hình kinh doanh và thay đổi cho phù hợp. Ví dụ: một công ty quy mô nhỏ sẽ có dự báo ngay cả trong khoảng thời gian một tuần, trong khi một công ty đã thành lập với dòng tiền mạnh có thể chuẩn bị dự báo một lần trong một tháng.

Mục tiêu

Mục đích của dự báo dòng tiền là để hiểu vị thế thanh khoản của doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp biết được số dư tiền mặt có thể có trong kỳ tương lai là bao nhiêu. Nó giúp theo dõi dòng tiền vào và ra. Nó cũng giúp ước tính nhu cầu tiền mặt để vận hành doanh nghiệp và các nguồn sẵn có để tài trợ. Đó là một cách tiếp cận chủ động để quản lý các quỹ.

Bài tập này giúp xác định sự thiếu hụt có thể xảy ra trong số dư tiền mặt sớm hơn nhiều và hoạt động giống như một hệ thống cảnh báo. Nó giúp lập kế hoạch dòng tiền như thanh toán cho nhà cung cấp, trả lương cho nhân viên… Nó cũng giúp mua ngày tín dụng từ các nhà cung cấp nếu họ dự đoán được sự thiếu hụt trong số dư tiền mặt.

Nó giúp ban quản lý tập trung vào các khoản phải thu của khách hàng, các khoản phí phải trả dài hạn, và các khoản còn nợ có thể được theo dõi cho mục đích dòng tiền vào. Dự báo gián tiếp này giúp cải thiện hệ thống giám sát tốt hơn.

Dự báo dòng tiền là một phần của lập kế hoạch tài chính và ngân sách , đồng thời nó cũng giúp tìm kiếm nguồn vốn bên ngoài từ các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

Phương pháp dự báo dòng tiền

Có hai phương pháp

 • Phương pháp trực tiếp: Nó được sử dụng cho các mục đích dự báo ngắn hạn. Nó dựa trên dự đoán của dòng tiền trực tiếp vào và ra trong giai đoạn tương lai. Nó giúp biết vị trí dòng tiền tại các thời điểm khác nhau trong tương lai. Đầu vào cho phương pháp dự báo này là các khoản thu và chi tiền mặt.
 • Phương pháp gián tiếp: Nó được sử dụng để dự báo dài hạn, lập kế hoạch kinh doanh và nó được liên kết với các chiến lược và mục tiêu của doanh nghiệp. Nó được tính dựa trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh / bảng cân đối kế toán và sự luân chuyển vốn lưu động trong kỳ dự báo.

Tham khảo file CleverCFO dành tặng riêng học viên CFO, KTT tại link sau

CLEVERCFO TẶNG FILE DỰ BÁO DÒNG TIỀN THEO 2 PHƯƠNG PHÁP

Ví dụ về Dự báo Dòng tiền

XYZ Inc., một nhà sản xuất vải, dự báo dòng tiền của mình trong thời gian 3 tháng dựa trên các yếu tố đầu vào sau. Số dư đầu kỳ của vị thế tiền mặt là 450$.

 • Doanh thu trong thời gian 3 tháng (75% doanh thu bằng tiền mặt và 25% tín dụng; thời hạn tín dụng là một tháng). Tháng 1 – 2500 đô la, tháng 2 – 3000 đô la và tháng 3 – 4000 đô la.
 • Mua nguyên liệu (80% tiền mua được trả bằng tiền mặt và 20% bằng tín dụng; thời hạn tín dụng
  trong 2 tháng). Tháng 1 – 1800 đô la, tháng 2 – 2300 đô la và tháng 3 – 3100 đô la.
 • Phí nhân công trả bằng tiền mặt. Tháng 1 – 300 đô la, tháng 2 – 400 đô la và tháng 3 – 500 đô la.
 • Các chi phí khác được thanh toán bằng tiền mặt. Tháng 6 – 100 đô la, tháng 2 – 100 đô la và tháng 3 – 200 đô la.

Forecasting Cash Flow Example

Tầm quan trọng

 1. Nó giúp ban quản lý nhìn vào tương lai của doanh nghiệp và giúp họ ra quyết định liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và quản lý các quỹ của doanh nghiệp.
 2. Nó giúp hiểu được sự khác biệt giữa dòng tiền và lợi nhuận, và nó giúp hình thành các bước để giữ cho cả hai yếu tố gần nhau.
 3. Nó giúp kiểm soát chi tiêu để quản lý ổn định vị thế dòng tiền. Nó giúp quản lý các quỹ một cách hiệu quả và làm cho việc chi tiêu có trách nhiệm hơn.
 4. Điều quan trọng là vì nếu doanh nghiệp bị thiếu hụt dòng tiền và nếu doanh nghiệp có vấn đề về thanh khoản, thì rất có thể doanh nghiệp sẽ mất khả năng thanh toán, để thực hiện tất cả các bước phòng ngừa, bài tập này sẽ giúp ban giám đốc thiết lập sự kiểm soát thích hợp đối với doanh nghiệp.

Đăng ký ngay Khóa học CFO của CleverCFO để học cách dự báo dòng tiền cho doanh nghiệp.

Ưu điểm của Dự báo Dòng tiền

 1. Để dự báo dòng tiền, thu nhập và chi tiêu của giai đoạn tương lai cũng cần được dự báo. Nó hữu ích trong việc dự đoán tình hình tài chính và hiệu suất, ban giám đốc sẽ biết trước các hành động có thể được thực hiện để cải tiến.
 2. Dự báo này giúp biết được số dư tiền mặt có thể khả dụng trong một ngày trong tương lai, dựa vào đó ban giám đốc có thể lập kế hoạch chi tiêu vốn và mua sắm lớn.
 3. Nó giúp theo dõi các khoản phải thu đến hạn từ khách hàng và các khoản thanh toán đến hạn cho nhà cung cấp. Việc theo dõi liên tục có thể được thực hiện với khách hàng để đảm bảo tiền được nhận đúng hạn và cũng dựa trên lượng tiền mặt dự báo, điều này có thể giúp quyết định kéo dài thêm ngày tín dụng từ nhà cung cấp.
 4. Nó rất hữu ích cho việc phân tích kịch bản; nó giúp tìm ra các cách kiếm và chi tiêu khả thi, lập kế hoạch chi tiêu…
 5. Nếu doanh nghiệp ước tính có lượng tiền mặt thặng dư, điều đó sẽ giúp ích cho việc quyết định các kênh đầu tư thích hợp hoặc mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh.

Nhược điểm của dự báo dòng tiền

 1. Nó dựa trên giả định và các kết quả có thể xảy ra, và không chắc chắn rằng sự kiện có thể xảy ra theo dự báo, luôn có thể có sự sai lệch so với dự báo và ban lãnh đạo phải luôn luôn tính đến yếu tố dự phòng đó.
 2. Các dự báo có thể mang lại cảm giác tin cậy và an toàn cho ban lãnh đạo và bất kỳ sai lệch lớn nào so với dự báo tương tự, và nếu doanh nghiệp không chuẩn bị đối mặt với nó, nó có thể tạo ra các vấn đề trong hoạt động.
 3. Đó là một ước tính, và bất kỳ sự kiện không lường trước và chi tiêu không có kế hoạch có thể dẫn đến dòng tiền đi ra lớn, có thể dẫn đến dòng tiền âm và có thể làm tăng nợ phải trả.
 4. Dòng tiền được hình thành dựa trên các yếu tố khác như thu, chi,…, bất kỳ thay đổi nào trong số đó sẽ có tác động trực tiếp đến dòng tiền dự báo.
 5. Dòng tiền dự báo dài hạn khác xa với thực tế. Đôi khi nó có thể làm cho những người ra quyết định hiểu nhầm vì nó chỉ là một ước tính.
 6. Dự báo phụ thuộc vào các giả định, những người tham gia vào dự báo phải đảm bảo rằng tất cả các giả định đã được xem xét sau khi phân tích thích hợp và bất kỳ cập nhật nào về các giả định sẽ có hiệu lực trong dòng tiền (Ví dụ: Lãi suất, thuế suất, tỷ lệ lạm phát, điều chỉnh luật tài chính,…

Phần kết luận

Dự báo dòng tiền là một trong những bài tập lập kế hoạch kinh doanh, và nó rất cần thiết để hiểu vị trí dòng tiền và đưa ra quyết định liên quan đến vị thế thanh khoản, hiệu quả tài chính và giám sát tương tự. Nó hoạt động như một sự kiểm tra để ban giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh với đủ vốn và lập kế hoạch chi tiêu của họ. Dự báo là những ước tính, và độ lệch so với nó sẽ luôn ở đó, nó chỉ hoạt động như một hướng dẫn trong việc dự đoán vị thế và tính thanh khoản của dòng tiền trong tương lai.

Theo https://www.wallstreetmojo.com/

Tham khảo thêm các bài viết khác cùng chủ đề

Tham khảo thêm tài liệu khóa học CFOkế toán trưởng của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

Leave a Comment