Hồ sơ toàn diện của một giám đốc tài chính thành công

Madrid, Tây Ban Nha – Một Giám đốc tài chính (CFO) phải có một bộ kỹ năng chuyên môn vững chắc – năng lực kỹ thuật và phân tích – và các kỹ năng mềm, chẳng hạn như năng lực giao tiếp chiến lược, thương mại, giao tiếp cá nhân và quản lý.

CFO thể hiện một vị trí hỗ trợ công việc kinh doanh và đối với kiến thức và kinh nghiệm về ngành là cực kỳ quan trọng. Ngày nay, các công ty yêu cầu một hồ sơ năng động hơn, hoạt động theo chu kỳ dự án 4-5 năm, thực hiện các thay đổi một cách nhất quán và đạt được kết quả.

Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ phân tích vị trí từ quan điểm của các CFO khi họ nhìn nhận bản thân họ, kế hoạch tổ chức trong các công ty niêm yết và chưa niêm yết, và các yếu tố ảnh hưởng đến thù lao của một CFO.

Phòng Tài chính là một địa bàn chiến lược. Mức thù lao của CFO thay đổi tùy theo mức độ phức tạp và quy mô của công ty, từ 90.000 Euro đối với các công ty nhỏ đến hơn 400.000 Euro đối với các công ty niêm yết

CÁCH CÁC CFO THỂ HIỆN BẢN THÂN

Các giám đốc tài chính sử dụng lý lịch của họ để nhấn mạnh các kỹ năng chuyên môn và trách nhiệm của họ trên bất kỳ chi tiết cá nhân và nghề nghiệp nào khác. Tuy nhiên, họ cũng thường bỏ qua các kỹ năng mềm quan trọng cần thiết cho vị trí. Dựa trên nhiều hồ sơ xin việc, chúng tôi có thể tóm tắt các lĩnh vực trách nhiệm của họ như sau:

 1. Kế toán: quản lý bộ phận kế toán và hành chính;
 2. Kiểm soát ngân sách: sản xuất ngân sách đầu tư và hoạt động theo định kỳ để ra quyết định hiệu quả;
 3. Kiểm soát quản lý (đo lường): thiết lập một bảng điều khiển với các chỉ số hoạt động chính để giám sát và ra quyết định kinh doanh;
 4. Ngân quỹ: quản lý vốn lưu động (thanh khoản, thu chi, nợ ngắn hạn);
 5. CNTT: Thiết kế và thúc đẩy việc triển khai các hệ thống quản lý bằng máy tính;
 6. Mối quan hệ với các ngân hàng: quản lý và sử dụng các nguồn tài chính để đạt được các mục tiêu chung của công ty, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động bằng cách đàm phán các điều khoản với các ngân hàng và tổ chức tài chính;
 7. Đánh giá và báo cáo về các phương án đầu tư và tài trợ, với các tiêu chí rõ ràng;
 8. Phối hợp chặt chẽ với bộ phận Nhân sự và Hệ thống thông tin;
 9. Tham gia vào việc thiết lập và sửa đổi các chính sách và thủ tục của công ty;
 10. Tối ưu hóa tổ chức, lập kế hoạch sản xuất và dịch vụ nói chung, bao gồm các quy tắc hành chính và kiểm soát nếu có liên quan;
 11. Tham gia điều hành chung công ty với tư cách là thành viên hội đồng quản trị;
 12. Phân tích đầu tư;
 13. Duy trì mối quan hệ với các nhà phân tích và nhà đầu tư;
 14. Xác định, phân tích và định giá các giải pháp thay thế tăng trưởng thông qua mua lại.

Tham gia khóa học CFO của CleverCFO để có thể đáp ứng các yêu cầu vị trí CFO tại thị trường Việt Nam nhé cả nhà!

CÁC CÔNG TY YÊU CẦU GÌ TỪ CFO CỦA HỌ

Trong những năm gần đây, đánh giá rủi ro, tuân thủ, kiểm toán và quản trị công ty đã trở nên vô cùng quan trọng. Những nhu cầu mới này đã tác động đáng kể đến hồ sơ của giám đốc tài chính mà các công ty đang tìm kiếm. Sau đó, các kỹ năng mềm cũng trở nên quan trọng như các kỹ năng chuyên môn, nếu không muốn nói là nhiều hơn.

Mặt khác chúng ta có thể thuê ngoài để đào tạo về chuyên môn, nhưng không thể thuê ngoài các kỹ năng mềm. Giám đốc tài chính cần phải là người giao tiếp tốt và có tầm nhìn thương mại để bán các thuộc tính của công ty cho các bên liên quan – nhà đầu tư, kiểm toán viên, chuyên gia tư vấn, cố vấn, cơ quan quản lý, nhà cung cấp quỹ và nhân viên. Ngoài ra, CFO phải là một nhà quản lý giỏi, vì chức năng này đã nâng cao mức độ và mức độ trách nhiệm của mình.

Trong nhiều trường hợp, đặc biệt là trong các doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình, giám đốc tài chính cũng chịu trách nhiệm quản lý Nguồn nhân lực và Hệ thống thông tin. Có những tổ chức liệt kê chuỗi cung ứng, đảm bảo chất lượng, đánh giá rủi ro và tuân thủ là nhiệm vụ của CFO.

Các cuộc phỏng vấn cá nhân của chúng tôi với các giám đốc tài chính đã cung cấp cho chúng tôi thông tin quý giá về tính cách, kỹ năng và khả năng của họ. Sau hơn một thập kỷ phỏng vấn các CFO, chúng ta có thể kết luận rằng ngoài kỹ năng phân tích, một CFO thành công phải có đầu óc cấu trúc, kỹ năng giao tiếp và giao tiếp tuyệt vời, tính cách cân bằng, năng lực làm việc cao, thái độ phục vụ mạnh mẽ và kỹ năng phối hợp tuyệt vời. Cuối cùng, kinh nghiệm trong lĩnh vực là rất quan trọng. Những khả năng này trở nên quan trọng hơn khi công ty trở nên lớn hơn và phức tạp hơn.

CFO TRONG MỘT CÔNG TY CỔ PHẦN LỚN

Khi chúng tôi đề cập đến các tập đoàn lớn, chúng tôi làm như vậy từ quan điểm của trụ sở chính của họ. Các yếu tố làm tăng thêm sự phức tạp cho công ty và ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng của CFO bao gồm: thành phần cổ đông (ví dụ: cổ đông tổ chức hoặc bán lẻ, tự do chuyển nhượng, mức độ tập trung, bộ phận quốc tế, đại diện hội đồng quản trị), cơ cấu tổ chức (ví dụ: ma trận, địa lý, theo doanh nghiệp đơn vị, theo sản phẩm, thứ bậc hoặc theo chiều ngang), sự hiện diện của một nhà đầu tư mạo hiểm trong số các cổ đông, năng lực đầu tư, cơ hội tăng trưởng thông qua mua lại, kiểm toán, tuân thủ, quản trị công ty và quản lý và liên kết các công ty con. Đối với một công ty niêm yết, sự phức tạp còn lớn hơn nhiều vì cần phải thông báo cho thị trường, cơ quan quản lý, giám sát và các bên liên quan khác.

Giám đốc tài chính của một tập đoàn lớn phải đưa ra các dự báo tài chính có tính toán đến nhiều kịch bản có thể xảy ra trong tương lai. Hơn nữa, kiểm toán và giám sát của ban giám đốc cần bao gồm các chỉ số định tính có tính đến vị trí của đối thủ cạnh tranh, quản lý ngân quỹ phải hiệu quả để thu được lợi nhuận kinh tế tối đa và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, mối quan hệ với các nhà phân tích và nhà đầu tư phải thông thạo và có kế hoạch. để có được sự tín nhiệm cần thiết và sự tin cậy của hệ thống tài chính.

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH

Sơ đồ tổ chức của Phòng Tài chính của một công ty niêm yết lớn bao gồm ngân sách, phân tích tài chính, kế toán, quan hệ nhà đầu tư và ngân quỹ, với tất cả các lĩnh vực này đều báo cáo trực tiếp cho CFO. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm Kiểm soát và Kiểm toán Quản lý (và đôi khi là Bộ phận M&A, nếu có).

Các công ty nhỏ hơn chưa niêm yết có thể kết hợp nhân sự và CNTT vào phòng tài chính.

Trong ngân hàng, thông thường sẽ có một bộ phận cụ thể bao gồm tất cả các khu vực văn phòng hỗ trợ. Do tính chất đặc thù của lĩnh vực này, bộ phận tài chính nằm ngoài bộ phận này và báo cáo trực tiếp với Giám đốc điều hành.

Tùy thuộc vào lĩnh vực và quy mô của công ty, lĩnh vực kiểm soát quản lý có thể nằm trong bộ phận tài chính hoặc bên ngoài bộ phận tài chính, báo cáo trực tiếp cho Giám đốc điều hành.

Hình 1: Giám đốc tài chính tập trung. Công ty lớn

Hình 2: Giám đốc tài chính phi tập trung. Công ty lớn

Sơ đồ tổ chức của một công ty cỡ vừa chưa niêm yết đơn giản hơn nhiều. Họ không cần phải thông báo thị trường thường xuyên và CFO đảm nhận nhiều chức năng được tách biệt trong các công ty lớn. Ví dụ, các chức năng Sáp nhập & Mua lại, Kiểm toán và thậm chí là Kiểm soát Quản lý sẽ do Giám đốc tài chính trực tiếp thực hiện và không có bộ phận Quan hệ nhà đầu tư. Các công ty nhỏ hơn và các doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình đôi khi kết hợp Nhân sự và CNTT vào Phòng Tài chính.

TƯƠNG QUAN CỦA NỀN TẢNG NGÀNH

Chúng tôi đã thấy quy mô của công ty ảnh hưởng như thế nào đến hồ sơ của giám đốc tài chính. Ngoài ra, điều quan trọng là CFO phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự, hoặc có liên quan chặt chẽ. Một công ty cung cấp dịch vụ có thể có rất ít điểm chung với một công ty sản xuất sản phẩm và điều này thường đúng với một công ty B2B so với một công ty B2C.

Các yếu tố như cơ cấu vốn, mức nợ, vốn lưu động, vốn đầu tư, loại hình nhà đầu tư, kế hoạch tài chính, cơ cấu doanh nghiệp và tổ chức quốc tế có thể khác nhau rất nhiều.

Hãy tưởng tượng một cuộc họp của ban chỉ đạo có sự tham gia của Tổng Giám đốc và các Giám đốc Thương mại, Hoạt động, Tiếp thị và Tài chính. Nếu giám đốc tài chính không có nhiều kinh nghiệm trong ngành, phân tích của anh ta sẽ không được các thành viên khác trong ủy ban đánh giá cao hoặc lắng nghe, đặc biệt là đối với các vấn đề liên quan đến sản phẩm, chiến lược hoặc hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, nếu anh ta hiểu rõ về doanh nghiệp, năng lực phân tích và mức độ thông tin của anh ta sẽ đặt anh ta vào vị trí không thể đánh bại trong việc cung cấp các chỉ số kinh doanh chính cho việc ra quyết định.

KHUYẾN CÁO

Nhìn chung, chúng ta thấy rằng các CFO có cấu trúc lương thưởng bao gồm một phần cố định và một phần thay đổi. Thông thường, phần thay đổi của Giám đốc tài chính nhỏ hơn so với các vị trí khác như Tổng giám đốc hoặc Giám đốc thương mại và thường nằm trong khoảng 20-30% mức lương cố định. Tỷ lệ phần trăm này tồn tại độc lập với quy mô của công ty.

Tuy nhiên, mức thù lao cố định rất khác nhau tùy thuộc vào quy mô của công ty. Ở các công ty hạng trung, mức lương thường nằm trong khoảng 90.000-110.000 Euro, trong khi ở các công ty niêm yết lớn, mức lương có thể vượt quá 400.000 Euro.

Sự khác biệt đáng kể cũng được nhìn thấy trong các ưu đãi CFO và thù lao dài hạn. Các ưu đãi tiêu chuẩn là bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe, một chiếc xe hơi của công ty và một chương trình hưu trí. Thù lao dài hạn không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào quy mô của công ty, nhưng có thể liên quan nhiều hơn đến sự tăng trưởng của công ty hoặc lĩnh vực và thường bao gồm các kế hoạch quyền chọn cổ phiếu hoặc vốn chủ sở hữu. Ví dụ, các công ty do quỹ cổ phần tư nhân sở hữu có xu hướng cung cấp các ưu đãi dài hạn đáng kể để thu hút các giám đốc tài chính từ các công ty lớn.

Theo https://www.pedersenandpartners.com/

Tham khảo các bài viết tương tư

Nghề CFO với vai trò đối tác kinh doanh
Cách các CFO hàng đầu trên thế giới tạo ra giá trị
Kế toán quản trị ra quyết định từ bỏ hay giữ lại một ngành kinh doanh
Hệ thống kế toán cung cấp thông tin ra quyết định hiệu quả

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Đặc biệt, hiện giờ CleverCFO có triển khai chương trình hỗ trợ cộng đồng, bước đầu tiên trong việc để phân tích dữ liệu hỗ trợ các thông tin ra quyết định – đó là trải nghiệm FREE 100%, (không ràng buộc phải tham gia khóa học), báo cáo công nợ hoặc dự báo dòng thu ạ.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXC5alyuaJ8Wkgl6yZEh4xrsGEGPPJzno81F4boLTXh_kRkA/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

 

Leave a Comment