Kiểm soát ngân sách và những điều cần biết

Kiểm soát ngân sách là gì? Ý nghĩa của nó và những điều cần lưu ý, cả nhà tìm hiểu cùng CleverCFO nhé.

Định nghĩa: Kiểm soát ngân sách đề cập đến một phương pháp kiểm soát quản lý và kế toán, trong đó ngân sách được thiết lập, bằng cách dự báo trước các hoạt động ở mức tối đa và so sánh liên tục giữa kết quả thực tế và số liệu được lập ngân sách, để tính toán phương sai ( nếu có) và thực hiện các bước khắc phục phù hợp để đảm bảo đạt được các mục tiêu.

Do đó, chúng ta có thể nói rằng ngân sách là nguyên nhân và kiểm soát ngân sách là kết quả.

Chức năng của Kiểm soát Ngân sách

 1. Thiết lập ngân sách
 2. Xây dựng chính sách
 3. So sánh kết quả thực tế và ngân sách.
 4. Thực hiện các bước khắc phục và biện pháp khắc phục, (nếu có thể) hoặc Điều chỉnh ngân sách (nếu được yêu cầu).
 5. Nhận trách nhiệm khi không đạt được mục tiêu.

Kiểm soát ngân sách bao hàm một hệ thống liên quan đến việc so sánh liên tục hiệu quả hoạt động thực tế với ngân sách và thực hiện các bước khắc phục ngay lập tức, để đảm bảo tuân thủ kế hoạch.

Đặc điểm của Kiểm soát Ngân sách

 1. Xác định mục tiêu: Kiểm soát Ngân sách giúp xác định chắc chắn các mục tiêu cần đạt được trong kỳ kế toán và các chính sách sẽ được thực hiện để đạt được các mục tiêu này.
 2. Đạt được các mục tiêu: Nó xác định phạm vi các hoạt động sẽ được thực hiện để đạt được các mục tiêu.
 3. Nằm ngoài kế hoạch: Nó hỗ trợ xây dựng kế hoạch hoặc phác thảo các hoạt động, liên quan đến mọi giai đoạn hoạt động, cả về vật chất và tiền bạc, trong toàn bộ thời kỳ.
 4. So sánh: Nó thiết lập một hệ thống để so sánh hiệu quả hoạt động thực tế với hiệu quả hoạt động được lập ngân sách của mọi cá nhân, đơn vị hoặc bộ phận và xác định nguyên nhân của sự chênh lệch.
 5. Điều chỉnh hoặc sửa đổi: Kiểm soát ngân sách đảm bảo rằng các bước điều chỉnh cần thiết sẽ được thực hiện vào đúng thời điểm khi có sai lệch so với mục tiêu đã lập ngân sách và nếu điều đó không thể thực hiện được thì kế hoạch sẽ được sửa đổi xem xét tất cả các yếu tố.

Kiểm soát ngân sách nhằm mục đích quy định chính xác những gì nên làm, cách thức thực hiện trong tương lai và đảm bảo rằng hiệu quả thực tế đi đôi với ngân sách.

Mục tiêu của Kiểm soát Ngân sách

 1. Xác định chính xác các mục tiêu của doanh nghiệp và thiết lập các mục tiêu hoạt động cho mọi đơn vị và bộ phận kinh doanh.
 2. Xác định trách nhiệm của từng người giám sát, người quản lý và các nhân sự khác, để mọi thành viên trong tổ chức biết về công việc, quyền và nhiệm vụ của mình.
 3. Để cung cấp một điểm chuẩn để so sánh giữa các mục tiêu tiêu chuẩn và kết quả thực tế, và xác định lý do của điều đó, để thực hiện các hành động cần thiết để điều chỉnh sự khác biệt.
 4. Sử dụng tối ưu các nguồn lực của tổ chức nhằm tăng năng suất và lợi nhuận.
 5. Để giám sát rằng công ty không bị chệch khỏi con đường của các mục tiêu dài hạn và không bị ảnh hưởng bởi các khoản dự phòng.
 6. Để xác định nơi cần nỗ lực để đối phó với tình huống.
 7. Sắp xếp các hoạt động của doanh nghiệp, tập trung quyền kiểm soát, đồng thời phân cấp quyền hạn và trách nhiệm cho người điều hành, vì lợi ích kinh doanh.
 8. Hỗ trợ loại bỏ lãng phí, thất thoát trong quá trình sản xuất và loại bỏ các chi phí dư thừa.
 9. Cung cấp cơ sở hợp lý cho việc sửa đổi các chính sách hiện tại và tương lai.
 10. Lập kế hoạch dài hạn với độ chính xác tối đa.

Tóm lại, Kiểm soát ngân sách phân tích mức độ hiệu quả của các nhà quản lý sử dụng ngân sách để quản lý chi phí và hoạt động trong một giai đoạn cụ thể. Nó giúp ban lãnh đạo của công ty giao trách nhiệm cho các giám đốc điều hành và cung cấp cơ sở để dự báo, để đo lường sự khác biệt giữa kết quả thực tế và ước tính.

Theo https://businessjargons.com/

10 TIPS LẬP NGÂN SÁCH CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN PHẦN 1

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ LẬP NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ?

CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP NGÂN SÁCH – CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT!!!

5 BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ LẬP NGÂN SÁCH CHO CÔNG TY NHỎ

Phương pháp lập ngân sách cho chi phí hoạt động

Kỹ thuật và phương pháp lập ngân sách bộ phận

 

Leave a Comment