Làm thế nào các CFO có thể phát triển mạnh mẽ trong một thế giới hậu khủng hoảng Covid 19???

Khủng hoảng như một chất xúc tác cho hoạt động tài chính
Đại dịch COVID-19 đã tạo ra sự gián đoạn nghiêm trọng — và tài chính cũng không ngoại lệ. Các giám đốc tài chính đã bất ngờ nhận thấy tổ chức của họ đang ở trong tình trạng nguy hiểm: bảo toàn tiền mặt, đánh giá rủi ro và cố gắng thực hiện lại nhanh chóng tất cả các kế hoạch và dự báo tài chính cho tháng, quý và năm. Cuộc khủng hoảng đóng vai trò là chất xúc tác để tái tạo lại mô hình hoạt động của tổ chức tài chính.

Ngày nay, các CFO phải đối mặt với ba thách thức lớn:

  1. Xác định sự cân bằng phù hợp giữa địa điểm làm việc tại công ty và qua mạng
  2. Chia nhỏ thành các phần để tài chính hoạt động như một nhóm đa chức năng, toàn cầu hơn
  3. Đánh giá các ưu tiên và kết quả một cách nhanh chóng để hỗ trợ doanh nghiệp trong thời kỳ biến động lớn

Ngay cả khi cuộc khủng hoảng COVID-19 lắng xuống, các CFO cần chuẩn bị mô hình hoạt động tài chính của họ để đáp ứng những biến động trong tương lai.

Đã đến lúc “chín muồi” cho tài chính thông minh
Môi trường thay đổi khó lường ngày nay đòi hỏi một chức năng tài chính “mọi lúc, mọi nơi”, có khả năng tối ưu hóa giá trị và một trung tâm chỉ huy tài chính. Hãy xem điều này bao gồm những gì:

01. Thiết lập chức năng tài chính “mọi lúc, mọi nơi”
Chức năng tài chính mọi lúc, mọi nơi sử dụng mô hình hoạt động tài chính thông minh để khai thác sức mạnh của công nghệ chức năng machine learning, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI) và tài năng để chuẩn hóa quy trình làm việc và mang lại những hiểu biết hữu ích.

02. Tạo môi trường trung tâm tối ưu hóa giá trị
Theo mô hình định giá tối ưu, các nhóm tài chính gặp nhau trong thời gian thực để đánh giá những thách thức kinh doanh hoặc khám phá giá trị tiềm ẩn. Mô hình linh hoạt sử dụng dữ liệu và phân tích để cho phép tài chính đưa ra các đề xuất có tác động cao đối với doanh nghiệp.

03. Thiết lập trung tâm chỉ huy tài chính
Trung tâm chỉ huy tài chính tập hợp những bộ óc tài chính trong môi trường ảo. Cùng nhau, họ có thể phân loại và sắp xếp các thay đổi để duy trì khả năng phục hồi hoạt động, giám sát hiệu suất của công ty và giúp duy trì dòng tiền.

Bằng cách sử dụng các hoạt động thông minh, các tổ chức có thể linh hoạt hơn. Nhân viên có thể làm việc hiệu quả, hiệu quả và linh hoạt — cộng tác từ xa và truy cập dữ liệu cần thiết bằng các công cụ ảo.

Tài chính thông minh trông như thế nào?
Mô hình hoạt động tài chính thông minh giúp chức năng tài chính chuyển đổi từ giao dịch sang chiến lược. Nó thực hiện điều này bằng cách tận dụng tối đa mối quan hệ đối tác giữa con người và máy móc để tăng cường dự báo và tăng độ chính xác của dữ liệu. Và bằng cách tạo dựng các mối quan hệ đối tác kinh doanh mạnh mẽ hơn và tìm kiếm những khả năng tốt nhất. Mô hình hoạt động tài chính thông minh cũng dựa trên dữ liệu đa dạng, theo thời gian thực giúp nhóm tài chính có được những hiểu biết kịp thời hơn và đẩy nhanh quá trình ra quyết định.

Theo https://www.accenture.com/

Đây vẫn là một khái niệm rất mới ở cả thế giới nên các bạn sẽ cảm thấy “hơi hoang mang” và “mông lung” về nó, nhưng CleverCFO hy vọng các bài viết này sẽ gợi mở cho anh chị niềm hứng thú tìm kiếm những ý tưởng, kiến thức mới về tài chính của thế giới.

Tham khảo thêm công cụ Power BI và Power Query để hỗ trợ công việc của mình hơn nhé cả nhà

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà

Hotline tư vấn hỗ trợ 0916 022 247 nhé cả nhà!

Bài viết tương tự cả nhà xem thêm

CFO CẦN THAY ĐỔI TƯ DUY VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN VỐN PHÙ HỢP NHẰM TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT HẬU COVID 19

Comments (2)

Leave a Comment