Quản lý vốn lưu động: Chìa khóa thành công trong kinh doanh

Trong mỗi doanh nghiệp, có hai loại tài sản và nợ phải trả: dài hạn và ngắn hạn. Tài sản dài hạn và nợ dài hạn có thời hạn trên 1 năm, trong khi tài sản và nợ ngắn hạn có thời hạn dưới 1 năm. Vốn lưu động cấu thành bởi tài sản hiện tại và nợ ngắn hạn.

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết hơn về quản lý vốn lưu động và thành phần của nó để hiểu rõ hơn.

Quản lý vốn lưu động là gì?
Vốn cần thiết trong kinh doanh để thực hiện các hoạt động kinh doanh hàng ngày được cho là vốn lưu động của doanh nghiệp. Và, do vốn này được sử dụng trong hoạt động kinh doanh hàng ngày nên nó thường có tính chất thay đổi. Nói chung, có hai loại vốn lưu động:

 1. Dựa trên vốn

Tổng vốn lưu động
Tổng tài sản lưu động của một công ty (tài sản ngắn hạn) được gọi là tổng vốn lưu động. Nó cấu thành bằng tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu, chứng khoán bán được trên thị trường và cả các khoản đầu tư ngắn hạn.

Tổng vốn lưu động = Tổng của tất cả tài sản lưu động

Vốn lưu động ròng

Vốn lưu động ròng là tổng tài sản lưu động trừ đi nợ ngắn hạn. Về cơ bản, vốn lưu động ròng giúp đo lường khả năng thanh khoản ngắn hạn của doanh nghiệp. Đồng thời, nó đóng vai trò như một tấm gương để doanh nghiệp biết được liệu doanh nghiệp có thành công trong việc sử dụng tài sản một cách hiệu quả và hiệu quả hay không.

Vốn lưu động ròng = Tài sản lưu động – Nợ ngắn hạn

Tuy nhiên, vốn lưu động ròng dương cho thấy công ty có đủ vốn để quản lý tất cả các loại nghĩa vụ tài chính hiện hành.

2. Dựa trên khoảng thời gian

Vốn lưu động cố định
Đây là khoản đầu tư tối thiểu phải được duy trì cố định trong hoạt động kinh doanh bất kể thay đổi nào diễn ra trong quá trình kinh doanh thông thường.

Vốn lưu động thay đổi
Vốn yêu cầu trên vốn lưu động cố định biến động theo sự thay đổi của hoạt động kinh doanh. Nguồn vốn này không ngừng thay đổi theo nhu cầu kinh doanh.
Ở đây bạn có thể thấy vốn lưu động đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với hoạt động kinh doanh suôn sẻ. Do đó, là một thành phần quan trọng của hoạt động kinh doanh, quản lý vốn lưu động đã được quan tâm trong mọi lĩnh vực kinh doanh.

Quản lý vốn lưu động về cơ bản là một chiến lược kinh doanh đảm bảo sử dụng hiệu quả và hiệu quả tài sản lưu động và nợ phải trả của doanh nghiệp.

Mục tiêu
Động cơ chính của quản lý vốn lưu động là duy trì khả năng thanh toán đủ để đáp ứng các chi phí ngắn hạn và các nghĩa vụ ngắn hạn khác, thúc đẩy hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ.

Phân loại các tỷ lệ quản lý vốn lưu động
Về cơ bản, có bốn tỷ lệ chính trong quản lý vốn lưu động. Chúng như sau:

  1. Khả năng thanh toán ngắn hạn
  2. Các khoản phải thu
  3. Các khoản phải trả
  4. Hàng tồn kho

Các thành phần của quản lý vốn lưu động
Một doanh nghiệp hoạt động thành công sẽ luôn cố gắng duy trì sự cân bằng giữa tất cả các thành phần quan trọng của quản lý vốn lưu động. Hãy để chúng tôi xem xét chúng:

Quản lý tiền mặt
Tiền mặt được coi là một trong những thành phần quan trọng nhất của vốn lưu động vì nó cần thiết ở mọi cấp độ hoạt động kinh doanh. Từ việc mua nguyên liệu thô đến quảng cáo sản phẩm, mọi hoạt động đều cần tiền mặt. Do đó, điều rất quan trọng là phải duy trì số dư tiền mặt phù hợp bằng cách khớp dòng tiền vào và ra.

Quản lý tài khoản phải trả
Các khoản phải trả phát sinh khi một công ty mua nguyên liệu thô hoặc bất kỳ hàng hoá nào theo hình thức tín dụng. Hóa đơn phải trả và chủ nợ là một phần rất quan trọng của doanh nghiệp, là nguồn cung cấp chính cho các yêu cầu về vốn lưu động. Quản lý tài khoản phải trả hiệu quả có nghĩa là đáp ứng kịp thời tất cả các nghĩa vụ đối với chủ nợ, do đó tạo dựng được uy tín và uy tín tốt.

Quản lý tài khoản phải thu
Các khoản phải thu phát sinh khi một công ty bán hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng theo hình thức tín dụng. Các khoản phải thu thường được gọi là khoản nợ. Việc quản lý các khoản phải thu hiệu quả đảm bảo rằng khách hàng đáp ứng cam kết thanh toán đúng hạn và tiếp tục quản lý khoảng thời gian trễ hạn cho phù hợp.

Quản lý hàng tồn kho
Hàng tồn kho chiếm một phần chính của vốn lưu động vì mọi hoạt động kinh doanh đều xoay quanh hàng tồn kho. Trong quản lý hàng tồn kho, có hai triển vọng được đề cập:
Giảm thiểu chi phí tồn kho
Có sẵn nguyên liệu để đáp ứng kịp thời hạn bán hàng

Việc quản lý vốn lưu động hoàn chỉnh xoay quanh bốn thành phần này và một hệ thống quản lý vốn lưu động lý tưởng giúp duy trì sự cân bằng giữa tất cả các thành phần này. Bằng cách này, bạn có thể duy trì một môi trường kinh doanh lành mạnh với việc quản lý hiệu quả vốn lưu động của doanh nghiệp.

Theo https://medium.com/

Tham khảo thêm các clip chia sẻ của CleverCFO theo link sau

Hiểu đúng về mục tiêu và phương pháp quản trị vốn lưu động

Quản trị nhu cầu vốn lưu động chìa khóa cho dòng tiền vững mạnh

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP?

TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG

ĐÁNH ĐỔI HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG LẤY TĂNG TRƯỞNG DOANH THU

DỰ BÁO NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG DỰA TRÊN TĂNG TRƯỞNG DOANH THU

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

Liên hệ ngay hotline 0916 022 247 để được tư vấn hỗ trợ nhé cả nhà.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

 

Leave a Comment