Tầm quan trọng của quản trị tài chính

Quản trị tài chính là việc lập kế hoạch, chỉ đạo, giám sát, tổ chức và kiểm soát các nguồn lực tiền tệ của một tổ chức. Nó cũng bao gồm việc áp dụng các nguyên tắc quản lý đối với tài sản tài chính của một tổ chức, đồng thời nó đóng một phần quan trọng trong quản lý tài chính.

Đối với các doanh nhân huy động tiền từ các nhà đầu tư, quản trị tài chính của bạn có thể là yếu tố quyết định, đặc biệt nếu họ định giá doanh nghiệp của bạn chỉ bằng cách sử dụng phương pháp tỷ lệ sinh lời nội bộ (IRR). Điều này có thể dẫn đến việc nhà đầu tư chọn đầu tư vào một nơi khác vào một công ty có IRR cao hơn.

Tỷ lệ sinh lời nội bộ (IRR) là lãi suất tại đó giá trị hiện tại ròng của tất cả các dòng tiền (cả dương và âm) từ một dự án hoặc khoản đầu tư bằng 0. Tỷ suất sinh lời nội bộ được sử dụng để đánh giá mức độ hấp dẫn của một dự án hoặc khoản đầu tư.

Tầm quan trọng của quản trị tài chính là gì?

Quản trị tài chính là một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong kinh doanh. Để bắt đầu hoặc thậm chí điều hành một doanh nghiệp thành công, bạn sẽ cần kiến thức tuyệt vời về quản trị tài chính (quá trình lập kế hoạch, chỉ đạo và kiểm soát các nguồn tài chính).

Đăng ký ngay Khóa học CFO của CleverCFO để học cách quản trị tài chính của công ty.

Phạm vi và mục tiêu liên quan đến quản trị tài chính là:

 • Duy trì cung cấp đủ vốn cho tổ chức;
 • Đảm bảo các cổ đông của tổ chức thu được lợi nhuận tốt từ khoản đầu tư của họ;
 • Sử dụng quỹ tối ưu và hiệu quả;
 • Tạo cơ hội đầu tư sinh lời thực sự và an toàn.

Chia nhỏ điều này thành chi tiết hơn

 • Lập kế hoạch tài chính. Đăng ký nhận file Lập kế hoạch tài chính free tại đây.
 • Tính toán số vốn mà một tổ chức yêu cầu
 • Xác định phân bổ của nó.
 • Kế hoạch tài chính bao gồm các mục tiêu chính nhất định:
 • Xác định số vốn cần thiết;
 • Xác định tổ chức và cơ cấu vốn;
 • Khung các chính sách và quy định tài chính của tổ chức

Kiểm soát tài chính: Đây là một trong những hoạt động quan trọng trong quản trị tài chính. Vai trò chính của nó là đánh giá xem một tổ chức có đang đáp ứng các mục tiêu của mình hay không. Kiểm soát tài chính trả lời các câu hỏi sau:

 • Các tài sản của tổ chức có được sử dụng thành thạo không?
 • Các tài sản của tổ chức có an toàn không?
 • Ban quản lý có hành động vì lợi ích tài chính tốt nhất của tổ chức và các bên liên quan chính không?
 • Ra quyết định tài chính: Điều này liên quan đến việc đầu tư và tài trợ liên quan đến tổ chức. Bộ phận này đưa ra quyết định về cách thức tổ chức nên huy động tài chính, liệu họ có nên bán cổ phiếu mới hay không, hoặc cách thức phân phối lợi nhuận.

Đăng ký ngay Khóa học CFO của CleverCFO để học cách quản trị tài chính của công ty.

Các công ty lớn có các phòng ban và nhân viên dành riêng cho việc quản trị tài chính, tuy nhiên, trong các công ty khởi nghiệp, người sáng lập và các thành viên chủ chốt của nhóm phải đảm nhận những trách nhiệm này bao gồm:

 1. Tính toán số vốn cần thiết: Người quản lý tài chính phải tính toán số tiền mà một tổ chức yêu cầu. Điều này phụ thuộc vào các chính sách của công ty liên quan đến chi phí và lợi nhuận dự kiến. Số tiền cần thiết phải được ước tính sao cho khả năng thu nhập của tổ chức tăng lên.
 2. Hình thành cấu trúc vốn: Khi số vốn mà công ty yêu cầu đã được ước tính, cấu trúc vốn cần được hình thành. Điều này liên quan đến việc phân tích vốn chủ sở hữu nợ trong ngắn hạn và dài hạn. Điều này phụ thuộc vào số vốn mà công ty sở hữu và số tiền cần huy động thông qua các nguồn bên ngoài.
 3. Đầu tư vốn: Mọi tổ chức hoặc công ty đều cần đầu tư tiền để huy động thêm vốn và thu được lợi nhuận đều đặn. Do đó, người quản lý tài chính cần đầu tư quỹ của tổ chức vào các dự án an toàn và sinh lời.
 4. Phân bổ lợi nhuận: Một khi tổ chức đã kiếm được một lượng lợi nhuận ròng tốt, thì nhiệm vụ của người quản lý tài chính là phân bổ nó một cách hiệu quả. Điều này có thể liên quan đến việc giữ một phần lợi nhuận ròng cho các mục đích dự phòng, đổi mới hoặc mở rộng, trong khi một phần lợi nhuận khác có thể được sử dụng để chia cổ tức cho các cổ đông.
 5. Quản lý tiền hiệu quả: Bộ phận này cũng chịu trách nhiệm quản lý hiệu quả tiền của công ty. Tiền là cần thiết cho các mục đích khác nhau trong công ty như thanh toán tiền lương và hóa đơn, duy trì kho hàng, các khoản nợ phải trả và mua bất kỳ vật liệu hoặc thiết bị nào.
 6. Kiểm soát tài chính: Người quản lý tài chính không chỉ phải lập kế hoạch, tổ chức và thu được tiền mà còn phải kiểm soát và phân tích tài chính của công ty trong ngắn hạn và dài hạn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các công cụ tài chính như dự báo tài chính, phân tích tỷ lệ, quản lý rủi ro và kiểm soát lợi nhuận và chi phí.

Tham khảo 1 số clip CleverCFO chia sẻ về chủ đề liên quan

 1. Hiểu đúng về mục tiêu và phương pháp quản trị vốn lưu động
 2. Quản trị nhu cầu vốn lưu động chìa khóa cho dòng tiền vững mạnh
 3. Kế toán quản trị ra quyết định từ bỏ hay giữ lại một ngành kinh doanh
 4. Hiểu đúng về chiến lược tài chính
 5. Lập kế hoạch tài chính nên bắt đầu từ đâu?

Tại sao Quản trị Tài chính lại quan trọng?

Quản trị tài chính quan trọng vì những lý do sau:

 • Giúp các tổ chức lập kế hoạch tài chính; Đăng ký nhận file Lập kế hoạch tài chính free tại đây.
 • Hỗ trợ các tổ chức trong việc lập kế hoạch và mua lại của các quỹ;
 • Giúp các tổ chức sử dụng và phân bổ hiệu quả các khoản tiền nhận được hoặc có được;
 • Hỗ trợ các tổ chức trong việc đưa ra các quyết định tài chính quan trọng;
 • Giúp cải thiện lợi nhuận của các tổ chức;
 • Tăng giá trị tổng thể của các công ty hoặc tổ chức;
 • Mang lại sự ổn định kinh tế;

Quản trị tài chính là khâu quan trọng đối với bất kỳ công ty nào, dù nhỏ hay lớn và là một hoạt động quan trọng phải được thực hiện trong bất kỳ tổ chức nào. Quản trị tài chính bao gồm quá trình lập kế hoạch, tổ chức, giám sát và kiểm soát các nguồn tài chính của một tổ chức. Ý tưởng để làm như vậy là có thể đạt được tầm nhìn hoặc mục tiêu của công ty vào khung thời gian quy định. Các mục tiêu bạn nên tự đặt ra bao gồm:

 • Đảm bảo quản trị tài chính là một hoạt động thường xuyên trong môi trường kinh doanh
 • Quản lý các nguồn tài chính của công ty để đảm bảo có ít hoặc không có sự lãng phí.
 • Kiểm soát mọi thứ liên quan đến các hoạt động tài chính của công ty
 • Đảm bảo có đủ kinh phí để thực hiện sản xuất hoặc hoạt động.

Chúng phải được thiết lập để tuân theo các thông lệ tốt nhất, sử dụng các công cụ quản lý tài chính bắt buộc và triển khai các chiến lược phù hợp để giảm thiểu chi phí và đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động trơn tru.

Mục tiêu cuối cùng của bạn khi nói đến quản trị tài chính trong doanh nghiệp của bạn.

Tối đa hóa lợi nhuận

Để tối đa hóa lợi nhuận trong khi quản trị tài chính của công ty, trọng tâm chính là cá nhân hoặc bộ phận xử lý các vấn đề tài chính của công ty phải đảm bảo rằng công ty được đề cập đang tạo ra đủ lợi nhuận.

Huy động tài chính hợp lý

Việc thu tiền để vận hành doanh nghiệp cũng là một phần không thể thiếu trong quản trị tài chính cần được xử lý hợp lý. Khi bạn đã kết thúc ước tính số tiền cần thiết cho một quy trình kinh doanh, số tiền cần thiết sau đó có thể được yêu cầu từ bất kỳ nguồn hợp pháp nào như giấy nợ, cổ phiếu hoặc thậm chí yêu cầu vay ngân hàng. Nhưng vấn đề là cần có sự cân đối hợp lý giữa số tiền công ty có và số tiền đi vay.

Để đảm bảo sự tồn tại của công ty

Sự sống còn của công ty là điều cần thiết. Bạn phải đưa ra các quyết định tài chính đầy đủ để đảm bảo công ty thành công.

Phối hợp với các bộ phận

Giữa các bộ phận khác nhau cần phải có sự hiểu biết và hợp tác phù hợp. Bộ phận tài chính phải hiểu và thống nhất với các bộ phận khác trong công ty để hoạt động kinh doanh diễn ra thuận lợi.

Giảm chi phí vốn

Các nhà quản lý tài chính cũng cố gắng hết sức để giảm chi phí sử dụng vốn, vốn là yếu tố quan trọng đối với doanh nghiệp. Họ đảm bảo tiền vay thu hút được lãi suất thấp để công ty có thể tối đa hóa lợi nhuận.

Nên học CFO của CleverCFO để học cách quản trị tài chính của công ty.

Nhiệm vụ của Giám đốc Tài chính là gì?

1. Lập kế hoạch và Dự báo Tài chính

 • Lập kế hoạch và ước tính nhu cầu tài chính của doanh nghiệp. Họ cần cung cấp thông tin chi tiết về số tiền sẽ được yêu cầu để mua các tài sản khác nhau cho công ty.
 • Để biết được vốn lưu động và tài sản cố định cần chi cho doanh nghiệp.
 • Để thực hiện các kế hoạch tương lai cho các quỹ mà công ty.
 • Để xác định cách thức các khoản tiền sẽ được thực hiện và sử dụng.

2. Xác định cơ cấu vốn

Khi Kế hoạch và Dự báo Tài chính đã được hoàn thành, cơ cấu vốn phải được quyết định. Sự kết hợp giữa nợ và vốn chủ sở hữu được sử dụng để tài trợ cho các cơ hội đầu tư sinh lời trong tương lai của công ty được gọi là cấu trúc vốn.

3. Đầu tư quỹ

Người quản lý tài chính phải đảm bảo rằng các quỹ dành cho doanh nghiệp được sử dụng đầy đủ để phát triển doanh nghiệp. Chi phí mua lại quỹ nói trên và giá trị lợi nhuận cần được so sánh và cân đối. Người quản lý tài chính cũng cần điều tra các kênh của doanh nghiệp đang mang lại lợi nhuận cao hơn và cải thiện chúng.

4. Duy trì tính thanh khoản thích hợp

Tiền mặt là nguồn tốt nhất để duy trì tính thanh khoản. Doanh nghiệp cần mua nguyên vật liệu, trả lương và giải quyết các nhu cầu tài chính khác của công ty. Tuy nhiên, người quản lý tài chính phải xác định xem có nhu cầu về tài sản lưu động hay không. Anh ta cũng phải sắp xếp các tài sản này theo cách mà doanh nghiệp sẽ không gặp phải tình trạng khan hiếm tiền.

5. Xử lý thặng dư

Bán tài sản thặng dư và đầu tư vào những cách hiệu quả hơn sẽ làm tăng khả năng sinh lời.

6. Kiểm soát tài chính

Kiểm soát tài chính có thể được hiểu là việc phân tích các kết quả thực tế của một công ty, được tiếp cận từ các góc độ khác nhau tại các thời điểm khác nhau, so với các mục tiêu và kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của công ty.

Theo https://unicorn-insights.com/

Tham khảo thêm tài liệu khóa học CFOKế toán trưởng của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

Đăng ký ngay khóa học 100 thủ thuật Excel online để giúp giải quyết 1 số vấn đề hay gặp trong tài chính quản trị và thuế.

https://www.youtube.com/watch?v=LtjMyxg7iXE&t=28s

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

Leave a Comment