Tầm quan trọng và việc sử dụng chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC)

Một công ty đang huy động vốn từ các nguồn tài chính khác nhau và kinh doanh bằng các nguồn vốn đó. Công ty có trách nhiệm hoàn vốn cho các nhà cung cấp tài trợ của mình. Nếu một công ty chỉ có một nguồn tài chính, thì đó là tỷ lệ mà công ty đó phải kiếm được từ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, công ty có thể đã huy động vốn từ nhiều nguồn tài chính, trong trường hợp đó phải tìm được WACC (Chi phí vốn bình quân gia quyền), cho biết tỷ lệ tối thiểu mà công ty phải kiếm được từ hoạt động kinh doanh để đưa ra trở lại các nhà cung cấp tài chính của nó, theo mong đợi của họ.

Tầm quan trọng và tính hữu ích của chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) như một công cụ tài chính cho cả nhà đầu tư và công ty đều được các nhà phân tích tài chính chấp nhận. Điều quan trọng là các công ty phải đưa ra quyết định đầu tư và đánh giá các dự án có rủi ro giống nhau và không giống nhau. Việc tính toán các số liệu quan trọng như giá trị hiện tại ròng và giá trị kinh tế gia tăng yêu cầu WACC. Điều quan trọng không kém đối với các nhà đầu tư khi định giá công ty.

Phân tích WACC có thể được xem xét từ hai góc độ – nhà đầu tư và công ty. Từ góc độ của công ty, nó có thể được định nghĩa là chi phí vốn hỗn hợp mà công ty phải trả để sử dụng vốn của cả chủ sở hữu và chủ nợ. Nói cách khác, đó là tỷ suất lợi nhuận tối thiểu mà một công ty nên kiếm được để tạo ra giá trị cho các nhà đầu tư. Từ góc độ của nhà đầu tư, đó là chi phí cơ hội của vốn của họ. Nếu lợi nhuận mà công ty cung cấp thấp hơn WACC của nó, nó đang phá hủy giá trị. Do đó, các nhà đầu tư có thể ngừng đầu tư vào công ty và tìm kiếm một nơi khác để có lợi nhuận tốt hơn.

TẦM QUAN TRỌNG VÀ VIỆC SỬ DỤNG CHI PHÍ VỐN BÌNH QUÂN GIA QUYỀN (WACC)

Những điểm sau đây sẽ giải thích tại sao WACC lại quan trọng và cách nó được các nhà đầu tư và công ty sử dụng cho các mục đích tương ứng của họ:

Quyết định đầu tư của Công ty

WACC được sử dụng rộng rãi để đưa ra quyết định đầu tư vào các công ty bằng cách đánh giá các dự án của họ và các lựa chọn khác nhau. Hãy phân loại các khoản đầu tư vào các dự án theo hai cách sau:

Đánh giá các dự án có cùng rủi ro

Khi các dự án mới có mức độ rủi ro tương tự hoặc mức độ rủi ro giống với các dự án hiện có của công ty; nó trở thành một tỷ lệ chuẩn thích hợp và ưa thích để quyết định việc chấp nhận hay từ chối các dự án mới này.

Ví dụ: một nhà sản xuất đồ nội thất muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình ở những địa điểm mới, tức là thành lập một nhà máy mới cho cùng một loại đồ nội thất ở một địa điểm khác. Để khái quát điều này ở một mức độ nào đó, một công ty tham gia vào các dự án mới trong ngành của mình có thể chấp nhận rủi ro tương tự một cách hợp lý và sử dụng WACC như một tỷ lệ rào cản để quyết định xem họ có nên tham gia vào dự án hay không.

Đánh giá các dự án có rủi ro khác nhau

WACC là một thước đo thích hợp để đánh giá một dự án. Tuy nhiên, WACC có hai giả định cơ bản. Những giả định này là các cuộc thảo luận về người quản lý dự án có “rủi ro giống nhau” và cũng có “cấu trúc vốn giống nhau”. Người ta phải làm gì trong tình huống mà cả hai giả định này đều không được đáp ứng? WACC vẫn có thể được sử dụng với một số sửa đổi nhất định, đối với rủi ro và cấu trúc vốn mục tiêu. WACC được điều chỉnh theo rủi ro và giá trị hiện tại được điều chỉnh… là những khái niệm để vượt qua các vấn đề của các giả định WACC.

Tỷ lệ chiết khấu trong tính toán giá trị hiện tại ròng

Giá trị hiện tại ròng (NPV) là phương pháp đánh giá dự án được sử dụng rộng rãi để xác định khả năng sinh lời của khoản đầu tư. WACC được sử dụng làm tỷ lệ chiết khấu hoặc tỷ lệ vượt rào cho các tính toán NPV. Tất cả các dòng tiền tự do và giá trị đầu cuối đều được chiết khấu bằng WACC.

Tính toán giá trị gia tăng kinh tế (EVA)

EVA được tính bằng cách trừ giá vốn khỏi lợi nhuận của công ty. Khi tính EVA, WACC được coi là chi phí vốn của công ty. Đây là cách WACC cũng có thể được gọi là thước đo tạo ra giá trị.

Định giá Công ty

Bất kỳ nhà đầu tư lý trí nào sẽ đầu tư thời gian trước khi đầu tư tiền vào bất kỳ công ty nào. Đầu tiên nhà đầu tư sẽ cố gắng xác định giá trị của công ty. Dựa trên các nguyên tắc cơ bản, nhà đầu tư sẽ dự tính các dòng tiền trong tương lai và chiết khấu chúng bằng cách sử dụng WACC; cùng với đó, giá trị của công ty có thể được tính toán. Từ Giá trị của Công ty, giá trị của khoản nợ sẽ được trừ đi để tìm ra giá trị của phần vốn chủ sở hữu.

Giá trị vốn chủ sở hữu sẽ được chia cho số lượng cổ phiếu công ty phát hành, dẫn đến giá trị trên mỗi cổ phiếu của công ty. Người ta có thể đơn giản so sánh giá trị này và giá thị trường hiện tại (CMP) của công ty để quyết định xem nó có đáng để đầu tư hay không. Nếu định giá cao hơn CMP, kịch bản được cho là định giá thấp hơn; nếu nó nhỏ hơn CMP, nó được định giá quá cao. Ví dụ: nếu giá trị là 25 đô la và CMP là 22 đô la, thì nhà đầu tư sẽ đầu tư ở mức 22 đô la, kỳ vọng giá sẽ tăng lên 25 đô la, nếu không sẽ không đầu tư.

Theo https://efinancemanagement.com/

Tham khảo thêm file tặng học viên CFO, Kế toán trưởng tại đây ạ.

CLEVERCFO TẶNG FILE EXCEL TỰ ĐỘNG TÍNH CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QUÂN WACC

Cả nhà có thể tham gia khóa học CFO, Kế toán trưởng của CleverCFO để được các thầy hướng dẫn hiểu bản chất và ứng dụng ngay vào công việc nhé.

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, Kế toán trưởng của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

Leave a Comment