Vai trò của Giám đốc tài chính (CFO)

Giám đốc tài chính giữ một vai trò lãnh đạo quan trọng trong một tổ chức, một vai trò thường đòi hỏi phải mang một số chiếc mũ về tư duy chiến lược và tổ chức hoạt động. Cuối cùng, họ là cố vấn kinh doanh đáng tin cậy cho Giám đốc điều hành và Hội đồng quản trị, cung cấp cho họ cái nhìn khách quan về hoạt động tài chính của doanh nghiệp, đồng thời đánh giá một cách tổng thể các rủi ro và cơ hội của công ty.

Ngày nay, vai trò của CFO không chỉ là quản trị các con số hoặc cung cấp quản lý hoạt động (tức là kiểm soát chi phí, kiểm soát, chất lượng dữ liệu, quy trình xác định…) mà là về “sự nhanh nhạy trong hoạt động” và khả năng cộng tác, tập trung vào tăng trưởng, nắm bắt của CFO văn hóa học hỏi thích ứng và cung cấp hiệu quả các phân tích vừa có ý nghĩa vừa là tác nhân thay đổi cho công ty.

Đối với cuộc tìm kiếm giám đốc điều hành CFO tiếp theo của bạn, mặc dù điều quan trọng là các CFO phải hiểu được triển vọng tài chính trong quá khứ, hiện tại và tương lai của công ty, nhưng điều tối quan trọng là họ phải:

  • Lập chiến lược và thực hiện tầm nhìn / sứ mệnh của tổ chức
  • Đẩy nhanh khả năng tổ chức của họ đưa các sản phẩm mới ra thị trường, thúc đẩy tăng trưởng và lợi nhuận cũng như duy trì tính chính trực / tuân thủ trong toàn bộ hoạt động kinh doanh
  • Xây dựng một khuôn khổ để nhanh chóng đánh giá các cơ hội kinh doanh mới và liên tục phân tích cấu trúc doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng hiện tại để giảm thiểu rủi ro (kiểm toán, báo cáo, lập kế hoạch thuế, quản lý vốn lưu động)
  • Lãnh đạo công ty hiểu và đo lường cả các động lực tài chính và vô hình của giá trị doanh nghiệp bằng cách cung cấp các chỉ số kinh doanh tương lai
  • Thúc đẩy các mối quan hệ kinh doanh chính (hội đồng quản trị, cố vấn bên ngoài, nhà đầu tư…) để đảm bảo các bên liên quan hiểu rõ các mục tiêu kinh doanh và hoạt động để đưa ra các quyết định sáng suốt
  • Giúp quản lý công ty, nhân viên và các bên liên quan trong giai đoạn khó khăn, nếu các yếu tố trong ngành thay đổi gây giảm lợi nhuận và thanh khoản

Theo  Candace Enman, CPA, CA – President of Welch Capital Partners – https://keynotesearch.com/

Còn ý kiến của nhà CleverCFO cả nhà tham khảo nhé
Cần học gì để làm nghề giám đốc tài chính (CFO)
Hồ sơ kỹ năng của một giám đốc tài chính – P1
Nghề CFO với vai trò đối tác kinh doanh
Cách các CFO hàng đầu trên thế giới tạo ra giá trị

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc. Liên hệ ngay 0916 022 247 để nhận clip và file excel tham khảo trước khi đăng ký học nhé cả nhà!

Comments (6)

Leave a Comment