2021 KPI mà CFO cần quan tâm là gì?

KPI CFO là gì?

Chỉ số hiệu quả hoạt động chính (KPI) của CFO là một thước đo cấp cao có thể định lượng được về hiệu suất tài chính. Các KPI này có thể được coi là một tập hợp con cụ thể của các KPI tài chính, được sử dụng để giúp giám đốc tài chính đưa ra các quyết định sáng suốt nhằm điều khiển công ty của họ đi đúng hướng. Các chỉ số hiệu suất này cũng có thể được sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động tài chính của công ty so với các đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành. Các công ty giao dịch đại chúng công bố thông tin này trong các báo cáo hàng quý cho các nhà đầu tư.

Những KPI nào nên có trong báo cáo dashboard của giám đốc tài chính?

Để xác định KPI của CFO cái nào là quan trọng, trước tiên chúng ta nên xem xét những gì CFO phải giải quyết một cách thường xuyên. Hầu hết các CFO sẽ phải giải quyết hai nhiệm vụ lớn tại nơi làm việc, ngoài việc tham dự hàng nghìn cuộc họp – đưa ra các quyết định tài chính quan trọng cho công ty và báo cáo tài chính. Để hỗ trợ CFO thực hiện những nhiệm vụ này, một bộ KPI tài chính rất cụ thể đã trở nên phổ biến và được coi là thông lệ tiêu chuẩn. Rất may, một số chuyên gia về KPI tại insightsoftware đã tạo cho chúng tôi một danh sách nhỏ gọn gàng.

Dưới đây là các ví dụ về KPI của CFO mà chúng ta sẽ giới thiệu trong bài đăng này:

 1. Khả năng thanh toán nhanh
 2. Khả năng thanh toán nợ hiện tại
 3. Vốn lưu động
 4. Dòng tiền hoạt động
 5. Tăng trưởng EBITDA & EBITDA
 6. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
 7. Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu
 8. Chỉ số vòng quay các khoản phải trả
 9. Vòng quay tiền mặt
 10. Biên lợi nhuận gộp
 11. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu
 12. Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép
 13. Số lượng nhân viên
 14. Tỷ lệ thanh toán lãi vay

Mặc dù danh sách này không quá dài, nhưng nó đòi hỏi rất nhiều dữ liệu và xử lý dữ liệu để tạo ra các KPI này. Hầu hết các công ty sẽ sử dụng phần mềm để tự động hóa toàn bộ quy trình thu thập, xử lý và hiển thị dữ liệu. Dưới đây là một số dashboard khác nhau mà insightsoftware phải cung cấp:

Bạn có thể học cách làm các loại báo cáo dashboard này qua khóa học Dashboard online của CleverCFO nhé.

KPI và Chỉ số cho Báo cáo tổng quan của Giám đốc tài chính

Câu thần chú của thế giới doanh nghiệp là “thời gian là tiền bạc”. Với suy nghĩ này, bạn có thể hiểu tại sao một giám đốc tài chính bận rộn lại muốn có thông tin tài chính ngay lập tức. Đây là động lực thúc đẩy sự phát triển của bảng điều khiển KPI CFO và việc triển khai chúng như một thông lệ tiêu chuẩn. Dưới đây là 13 ví dụ về KPI của CFO mà bạn có thể thấy trên bảng dashboard CFO.

 1. Hệ số thanh toán nhanh – Hệ số thanh toán nhanh là một trong những KPI giám đốc tài chính được sử dụng phổ biến nhất. Nó cho phép bạn nhanh chóng đánh giá sức khỏe tài chính của công ty bạn. Việc kiểm tra sức khỏe này được thực hiện bằng cách đo lường khả năng của một công ty trong việc thực hiện ngay các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của mình. Chỉ số tài chính này phải ở phía trước và trung tâm trên bảng điều khiển KPI CFO.
 2. Khả năng thanh toán nợ hiện tại – Chỉ số CFO này thường được sử dụng cùng với hệ số thanh toán nhanh khi đánh giá tình trạng tài chính của một công ty. Tương tự như hệ số thanh toán nhanh, nó đo lường khả năng trang trải các nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, chỉ số tài chính này có khoảng thời gian dài hơn gắn liền với nó, kiểm tra xem liệu một công ty có thể thanh toán các nghĩa vụ của mình trong vòng một năm hay không.
 3. Vốn lưu động – Hầu hết các CFO đều muốn theo dõi lượng vốn lưu động mà công ty của họ có, vì điều này thể hiện số vốn họ có để mở rộng. Chỉ số CFO này được sử dụng tốt nhất cùng với KPI dòng tiền hoạt động khi xem xét các cơ hội tăng trưởng tích cực. Chỉ cần nhớ rằng, một công ty thiếu tiền mặt không phải là một công ty lành mạnh.
  Tham khảo thêm clip về vốn lưu động do thầy Trần Tuấn chia sẻ thêm tại đây ạ

  Hiểu đúng về mục tiêu và phương pháp quản trị vốn lưu động

  Quản trị nhu cầu vốn lưu động chìa khóa cho dòng tiền vững mạnh

 4. Dòng tiền hoạt động – Như tên gọi của nó, chỉ số tài chính này đo lường lượng tiền lưu chuyển được tạo ra từ các hoạt động hàng ngày. Do lượng lớn dữ liệu thường được liên kết với số liệu này, nên được theo dõi tốt nhất bằng phần mềm bảng điều khiển CFO. Như đã đề cập trước đó, các giám đốc tài chính sử dụng thông tin này khi đưa ra quyết định CAPEX (chi phí vốn – chi phí tài sản cố định). Dòng tiền tích cực cũng được nhìn nhận bởi các chủ nợ cung cấp tài chính bên ngoài cho CAPEX.
 5. Tăng trưởng EBITDA & EBITDA – Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao. Đây là một số liệu rất quan trọng khi nói đến báo cáo CFO mỗi quý. Nó thường được sử dụng để thay thế cho thu nhập ròng vì nó loại bỏ mọi sai lệch do chiến lược gây ra. Hầu hết các công ty sử dụng phần mềm báo cáo tài chính để theo dõi số liệu hiệu suất tài chính này vì nó đòi hỏi rất nhiều dữ liệu thu thập thông tin.
 6. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) – Là một nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu doanh nghiệp, bạn quan tâm đến việc tiền của bạn đang được sử dụng tốt như thế nào. Chỉ số bảng điều khiển CFO này được thiết kế cho mục đích đó – nó đánh giá hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu. Do đó, số liệu này cực kỳ quan trọng đối với báo cáo của CFO. Các giám đốc tài chính và các nhà đầu tư cũng vậy, sẽ sử dụng số liệu này để so sánh hoạt động tài chính của các công ty trong cùng ngành.
 7. Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu – Chỉ số CFO này so sánh nợ phải trả của công ty với vốn chủ sở hữu. Tương tự như vậy, bạn có thể coi điều này như so sánh số tiền bạn nợ thế chấp với số vốn chủ sở hữu bạn có trong ngôi nhà của mình. Các Giám đốc Tài chính chú ý đến số liệu này vì nó có thể được sử dụng để chỉ ra khi nào một công ty đã tự mở rộng quá mức. Các khoản nợ lớn trong quá trình mở rộng là bình thường, nhưng nếu suy thoái kinh tế xảy ra, điều này có thể dẫn đến phá sản.
 8. Chỉ số vòng quay các khoản phải trả – Số liệu này thường được CFO sử dụng như một chỉ số hàng đầu về tình trạng tài chính của một công ty. Chỉ số báo cáo dashboard CFO này đo lường lượng thời gian một công ty phải trả cho các nhà cung cấp của mình. Tỷ lệ ngày càng giảm (có nghĩa là thời gian thanh toán ngày càng dài) là một trong những dấu hiệu đầu tiên của vấn đề về dòng tiền. Mặt khác, tỷ lệ ngày càng tăng có thể chỉ ra rằng việc phân bổ nguồn lực của một công ty là không hiệu quả và họ có thể đang sử dụng tiền cho một thứ gì đó tốt hơn.
 9. Vòng quay tiền mặt – Hầu hết các CFO đều thích theo dõi chỉ sốvòng quay tiền mặt vì nó đo lường số ngày cần để chuyển đổi hàng hóa thành tiền mặt. Điều này cực kỳ quan trọng khi nói đến phân tích dòng tiền và quản lý hàng tồn kho. Số liệu này thực sự bao gồm ba số liệu tài chính khác.
 10. Biên lợi nhuận gộp – Chỉ số CFO này phải là một trong những điểm nổi bật chính trên bất kỳ bảng dashboard tài chính cấp C nào. Tỷ suất lợi nhuận gộp KPI được sử dụng để đánh giá sức khỏe tài chính của một công ty bằng cách kiểm tra doanh số bán hàng của công ty. Để thực hiện điều này, nó sẽ loại bỏ giá vốn hàng bán (COGS) khỏi doanh thu và biểu thị giá vốn này dưới dạng phần trăm doanh thu. Điều này xác định hiệu quả mức lợi nhuận của một công ty. Biên lợi nhuận gộp dao động lớn thường có thể được coi là dấu hiệu của việc quản lý kém.
 11. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) – Chỉ số báo cáo CFO này là một trong hai thông tin mà mọi nhà đầu tư muốn biết. (Con số quan trọng khác là doanh thu). Số liệu này thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư vì nó cho họ biết mỗi cổ phiếu của họ kiếm được bao nhiêu tiền. Nó cũng là một số liệu cơ bản có thể được sử dụng để so sánh các công ty bất kể ngành nghề nào.
 12. Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép – Chỉ số tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép của CFO đặc biệt quan trọng khi nói đến báo cáo hàng quý. Tất cả các nhà đầu tư đều muốn thấy sự tăng trưởng của công ty, cho dù đó là doanh thu hay EPS. Chỉ số hiệu suất này tính toán mức tăng trưởng kép (tích cực hoặc tiêu cực) mà công ty đã đạt được trong một thời kỳ cụ thể. Để tiếp tục nhắc lại tầm quan trọng của những con số tăng trưởng này, chúng thường được hiển thị ở phía trước và trung tâm trên mỗi báo cáo dashboard CFO.
 13. Số lượng nhân viên – KPI CFO này theo dõi số lượng nhân viên toàn thời gian và bán thời gian trong bảng lương. Dữ liệu này thường được sử dụng cho hai mục đích: xác định hiệu suất trên cơ sở mỗi nhân viên và minh họa chi phí lao động đang tác động như thế nào đến hiệu quả tài chính. Các giám đốc tài chính thường sẽ so sánh các chỉ số tài chính hoạt động như thế nào giữa nhân viên toàn thời gian, bán thời gian và nhân viên hợp đồng để xem cách nào hiệu quả nhất về chi phí.
 14. Tỷ lệ thanh toán lãi vay – đây là một trong những số liệu CFO yêu thích của chúng tôi. Số liệu này đặc biệt hữu ích vì nó có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình hình tài chính của một công ty từ hai khía cạnh khác nhau. Nó có thể được sử dụng để phân tích mức nợ của một công ty cũng như khả năng sinh lời của công ty. Nếu công ty của bạn đang muốn vay vốn để mở rộng vốn, số liệu này nên được xem xét lại. Người cho vay thường sẽ sử dụng tỷ lệ thanh toán lãi vay khi đánh giá mức độ rủi ro của họ với một khoản vay. Tỷ lệ cao thể hiện khoản vay có rủi ro thấp, nhưng nó cũng có thể dẫn đến việc bị từ chối. Tỷ lệ thanh toán lãi vay = EBIT / Chi phí lãi vay

Theo https://insightsoftware.com/blog/

Tham khảo các mẫu báo cáo dashboard của CleverCFO tại link sau

 1. CLEVERCFO TẶNG FILE CASH DASHBOARD QUẢN LÝ DÒNG TIỀN RẤT HỮU ÍCH
 2. CLEVERCFO TẶNG CẢ NHÀ FILE FINANCIAL DASHBOARD RẤT HAY GIÁ 50$
 3. CLEVERCFO TẶNG FILE SALES DASHBOARD KIỂM SOÁT BÁN HÀNG RẤT HAY.
 4. CLEVERCFO TẶNG FILE DASHBOARD PHÂN TÍCH DOANH THU THEO KHÁCH HÀNG – SẢN PHẨM
 5. CLEVERCFO TẶNG BẠN BỘ TOP 10 – BÁO CÁO QUẢN TRỊ RẤT HAY Ở CÁC TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA
 6. CLEVERCFO TẶNG FILE QUẢN LÝ CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG RẤT HAY
 7. CLEVERCFO TẶNG FILE DASHBOARD KIỂM SOÁT CÔNG NỢ RẤT HAY
 8. TẶNG FILE EXCEL BÁO CÁO DÒNG TIỀN XỊN SÒ

Bạn có thể học cách làm các loại báo cáo dashboard này qua khóa học Dashboard online của CleverCFO nhé.

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Đặc biệt, hiện giờ CleverCFO có triển khai chương trình hỗ trợ cộng đồng, bước đầu tiên trong việc để phân tích dữ liệu hỗ trợ các thông tin ra quyết định – đó là trải nghiệm FREE 100%, (không ràng buộc phải tham gia khóa học), báo cáo công nợ hoặc dự báo dòng thu ạ.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXC5alyuaJ8Wkgl6yZEh4xrsGEGPPJzno81F4boLTXh_kRkA/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

Comments (2)

Leave a Comment