Dự báo Dòng tiền hàng ngày

Là một phần của loạt bài tiếp tục của chúng tôi thảo luận về cách các khoảng thời gian khác nhau có thể được sử dụng trong dự báo tiền mặt, bài đăng này sẽ khám phá chi tiết dự báo dòng tiền hàng ngày.

Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ xem xét:

 • Việc sử dụng dự báo dòng tiền hàng ngày
 • Tại sao các công ty thiết lập dự báo dòng tiền hàng ngày
 • Cách xây dựng dự báo tiền mặt hàng ngày:
  1. Các nguồn dữ liệu cung cấp dự báo tiền mặt hàng ngày
  2. Dự báo dòng tiền hàng ngày trông như thế nào
  3. Các quy trình làm việc xung quanh quy trình dòng tiền hàng ngày
 • Cách quyết định liệu dự báo tiền mặt hàng ngày có phù hợp với công ty của bạn hay không

Công dụng chính của dự báo dòng tiền hàng ngày là gì?

Việc sử dụng chính của dự báo tiền mặt hàng ngày là lập kế hoạch thanh khoản ngắn hạn. Mức độ chi tiết được tạo ra như một phần của quy trình dự báo dòng tiền hàng ngày có nghĩa là nó có thể cung cấp khả năng kiểm soát tài chính được cải thiện đáng kể. Điều này có thể rất hữu ích cho các doanh nghiệp hoạt động với tỷ suất lợi nhuận cao hoặc những doanh nghiệp làm việc với chu kỳ vốn lưu động eo hẹp.

Mức độ chi tiết của dự báo tiền mặt hàng ngày cũng cho phép các loại hướng dẫn chi tiết thường được yêu cầu bởi các cổ đông hoặc các nhà đầu tư khác. Ngoài ra, mức độ dữ liệu có nguồn gốc từ các hệ thống tài chính làm giảm rủi ro do lỗi của con người.

Trái ngược với thời gian dài hơn, dự báo tiền mặt hàng ngày cho phép mức độ hiển thị tiền mặt lớn hơn. Điều này có nghĩa là, các vị trí hàng ngày của ngân hàng có thể được nhìn thấy ở cấp thực thể / đơn vị kinh doanh / phòng ban. Mỗi đơn vị / đơn vị kinh doanh này cũng có thể dự báo vị thế tiền mặt tương ứng như một phần của quy trình dự báo tiền mặt tổng thể hàng ngày.

Nói chung, do thời gian ngắn hơn, dự báo tiền mặt hàng ngày có độ chính xác cao. Đó là sự kết hợp giữa độ chính xác cao hơn và chi tiết hơn (khi so sánh với các khoảng thời gian khác), cho phép quy trình lập kế hoạch chiến thuật và chủ động hơn nhiều cho tính thanh khoản ngắn hạn.

Đăng ký ngay khóa học CFOkế toán trưởng để học cách dự báo dòng tiền hàng ngày.

Tại sao các công ty thiết lập dự báo dòng tiền hàng ngày

Chất xúc tác đằng sau quyết định chuyển sang quy trình dự báo tiền mặt hàng ngày có thể đến từ các động lực bên trong hoặc bên ngoài.

Bên ngoài

 • Hợp đồng tín dụng mới. Một thỏa thuận tín dụng mới có thể bao gồm một giao ước quy định rằng tổng lượng tiền mặt ròng mà nhóm duy trì không bị thấu chi.
 • Hạn mức tín dụng quay vòng. Việc chuyển sang sử dụng tín dụng quay vòng (duy trì hạn mức tín dụng mở để đổi lại các khoản thanh toán hàng tháng) như một cơ chế cấp vốn thường dẫn đến việc tập trung nhiều hơn vào việc lập kế hoạch và dự báo tiền mặt hàng ngày để hỗ trợ việc rút vốn và ra quyết định trả nợ.

Nội bộ

 • Quản trị quá mức. Các dự báo dài hạn đôi khi phụ thuộc nhiều vào nguồn con người, trong khi dự báo tiền mặt hàng ngày lấy hầu hết (hoặc tất cả) dữ liệu của họ từ các nguồn hệ thống. Điều này có thể dẫn đến sự giảm đáng kể rủi ro ở các cấp độ quản trị liên quan.
 • Sự chậm trễ trong các dự báo dài hạn hơn. Lượng thời gian cần thiết để đưa ra các dự báo với khoảng thời gian dài hơn có thể ảnh hưởng đến khả năng của nhóm quản lý cấp cao trong việc đưa ra các quyết định quản lý tiền mặt mang tính chiến thuật kịp thời.
 • Thiếu tầm nhìn. Nếu trụ sở chính không có đủ khả năng hiển thị đối với tất cả các tài khoản của nhóm, bạn có thể yêu cầu dự báo tiền mặt hàng ngày để có được thông tin chi tiết về tất cả các tài khoản trong nhóm.

Cách xây dựng dự báo dòng tiền hàng ngày

Khi thiết lập bất kỳ quy trình dự báo dòng tiền mới nào, điều quan trọng là phải bắt đầu bằng việc thiết lập các mục tiêu kinh doanh. Để đảm bảo rằng dự báo tiền mặt hàng ngày là khoảng thời gian thích hợp, các mục tiêu kinh doanh này phải dựa trên việc sử dụng dự báo dòng tiền hàng ngày được nêu ở đầu bài viết này.

Đăng ký ngay khóa học CFOkế toán trưởng để học cách dự báo dòng tiền hàng ngày.

Nguồn dữ liệu cung cấp dự báo dòng tiền hàng ngày

Sự khác biệt chủ yếu giữa các nguồn dữ liệu được sử dụng cho dự báo dòng tiền hàng ngày so với các khoảng thời gian dài hạn hơn là lượng dữ liệu hệ thống. Trong khi các dự báo dài hạn hơn (chẳng hạn như dự báo dòng tiền trong 13 tuần) chủ yếu dựa vào sự tham gia của con người, thì dự báo tiền mặt hàng ngày chủ yếu lấy dữ liệu từ các nguồn hệ thống. Cụ thể là:

 • Hệ thống ERP
 • Sổ cái AP / AR
 • Tệp ngân hàng
 • Hệ thống tính lương
 • Hệ thống thanh toán
 • Nguồn dữ liệu phụ (ví dụ: hệ thống CRM)

Để đẩy nhanh quá trình dự báo, tất cả các hệ thống này có thể giao tiếp trực tiếp với các công cụ dự báo chuyên nghiệp.

Dự báo dòng tiền hàng ngày trông như thế nào?

Như với tất cả các loại dự báo tiền mặt và thanh khoản, dự báo dòng tiền hàng ngày trình bày một cái nhìn tổng hợp ở cấp độ cao về tất cả dữ liệu được đưa vào quy trình. Do đó, dự báo thường bao gồm (nhưng không giới hạn): thu từ khách hàng, luồng liên công ty, dữ liệu đầu tư và chi tiêu vốn.

Những người chọn thiết lập quy trình dự báo tiền mặt hàng ngày làm như vậy vì mức độ chi tiết mà quy trình cung cấp, dòng tiền cơ sở (mục hàng) thường được nắm bắt ở mức chi tiết. Nói cách khác, các mục hàng riêng lẻ hiển thị thông tin chi tiết của khách hàng và nhà cung cấp được hiển thị trên dự báo tiền mặt hàng ngày thường sẽ chi tiết hơn so với dự báo dài hạn. Ngoài ra, các vị trí tài khoản ngân hàng thường sẽ được ghi lại trên cơ sở mỗi tài khoản và được tổng hợp thành một chế độ xem tổng hợp.

Sự khác biệt trực quan chính với dự báo tiền mặt hàng ngày là các đơn vị thời gian được thu thập là ngày. Thông thường, quan điểm này sẽ kéo dài từ hai đến bốn tuần trong tương lai, mặc dù không có gì lạ khi các công ty có thể mở rộng điều này hơn nữa. Tuy nhiên, nếu cần một chế độ xem dài hơn (ví dụ: nếu cần kéo dài hơn sáu đến tám tuần), thì khoảng thời gian dài hạn hơn có thể phù hợp hơn cho các yêu cầu kinh doanh.

Đăng ký ngay khóa học CFOkế toán trưởng để học cách dự báo dòng tiền hàng ngày.

Quy trình làm việc xung quanh quy trình dự báo dòng tiền hàng ngày

Nhiều quy trình hỗ trợ quy trình dự báo tiền mặt hàng ngày cũng giống như quy trình hỗ trợ dự báo dài hạn. Tuy nhiên, sự khác biệt cơ bản với dự báo tiền mặt hàng ngày là tần suất chạy các quy trình công việc này.

Nói chung, quy trình dòng tiền hàng ngày có nghĩa là dữ liệu sẽ được cập nhật hàng ngày (mặc dù đôi khi hàng tuần). Chu trình này thường được kiểm soát bởi trụ sở chính, có nghĩa là các đơn vị cơ bản đều phù hợp với các yêu cầu do trụ sở chính đặt ra.

Đối với các công ty lớn, đa quốc gia, điều này thường có nghĩa là dữ liệu được cập nhật nhiều lần trong khoảng thời gian 24 giờ. Tùy thuộc vào doanh nghiệp, theo đó mỗi đơn vị kinh doanh cập nhật dữ liệu trong giờ làm việc của mình.

Điều quan trọng cần lưu ý là, đối với các công ty lớn hơn, các đơn vị kinh doanh toàn cầu thường chạy trên nhiều hệ thống ERP với nhiều đối tác ngân hàng. Điều này có nghĩa là hệ thống phần mềm được sử dụng để hỗ trợ quy trình làm việc phải có khả năng đáp ứng nhu cầu này.

Cách quyết định liệu dự báo tiền mặt hàng ngày có phù hợp với công ty của bạn hay không

Hãy Bắt đầu với các mục tiêu, điều quan trọng là phải xem xét các mục tiêu của dự báo tiền mặt khi đánh giá thời gian nào sẽ là tốt nhất. Nếu xem xét một quy trình dự báo hàng ngày, điều quan trọng là phải xác nhận rằng các mục tiêu đó phù hợp với các mục đích được nêu ở đầu bài viết này.

Theo https://www.cashanalytics.com/

Tham khảo thêm các bài viết cùng chủ đề

Tham khảo thêm tài liệu khóa học CFOkế toán trưởng của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

Leave a Comment