Các tỷ số quan trọng để phân tích dòng tiền

Làm thế nào để tính toán khả năng thanh toán, khả năng thanh khoản và khả năng tồn tại của công ty của bạn?

Một câu nói nổi tiếng trong kinh doanh là Tiền mặt là vua. Và đối với một doanh nghiệp nhỏ, tiền mặt thúc đẩy thu nhập ròng của nó vì nó cung cấp cho doanh nghiệp phương tiện duy trì để hoạt động.

Khả năng thanh toán xảy ra khi một công ty có đủ vốn đầu tư vào tài sản để trang trải các khoản nợ phải trả của mình. Hệ số khả năng thanh toán đo lường mức độ mà doanh nghiệp có thể trang trải các khoản nợ phải trả của mình trong dài hạn hoặc trong hơn một năm. Chỉ số dòng tiền chính xác hơn trong việc đo lường tính thanh khoản và khả năng thanh toán của một công ty so với tỷ số thu được từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hoặc bảng cân đối kế toán.

Biết cách phát triển và áp dụng thông tin thu được từ các tỷ số dòng tiền là rất quan trọng để kinh doanh phát triển. Khả năng tồn tại của doanh nghiệp là khả năng doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận hoặc thu nhập ròng liên tục hàng năm.

Đăng ký ngay khóa học Lập kế hoạch tài chính và quản trị dòng tiền online để được thầy hướng dẫn chi tiết ứng dụng vào từng loại hình công ty nha cả nhà.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho bạn biết điều gì

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong ba báo cáo tài chính mà chủ doanh nghiệp sử dụng để phân tích dòng tiền. Dòng tiền là dòng tiền chảy vào và ra khỏi doanh nghiệp và là động lực thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp dựa vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ để xác định vị thế tiền mặt của mình. Vì tiền mặt thúc đẩy thu nhập ròng của một doanh nghiệp, nó là một chức năng quan trọng của báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chia dòng tiền của công ty thành ba loại: dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền từ hoạt động tài chính và dòng tiền từ hoạt động đầu tư. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là sự tăng và giảm của tài khoản tài sản lưu động và tài khoản nợ ngắn hạn trong một khoảng thời gian. Trong khi đó, các dòng tiền từ hoạt động tài chính là kết quả của việc tài trợ cho doanh nghiệp hoặc sự hoàn vốn. Và cuối cùng, dòng tiền từ hoạt động đầu tư là kết quả từ các hoạt động đầu tư của công ty vào chứng khoán tài chính, tài sản, nhà máy hoặc thiết bị.

5 Tỷ số phân tích dòng tiền

Phân tích ba loại dòng tiền này, kết hợp với dữ liệu bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, cung cấp cho công ty nhiều thông tin mà công ty có thể sử dụng để phân tích tài chính về tình hình tiền mặt của mình.

Tỷ số tổng các khoản phải trả hiện tại

Tỷ số này cho biết khả năng hoạt động của doanh nghiệp phải tạo ra tiền mặt có thể được sử dụng để trang trải các khoản nợ cần phải trả trong thời gian một năm. Nói cách khác, tỷ lệ nợ phải trả hiện tại đo lường khả năng thanh khoản của doanh nghiệp.

Còn được gọi là tỷ lệ tổng các khoản nợ hiện tại bằng tiền, tỷ lệ này xem xét chính sách cổ tức của doanh nghiệp ảnh hưởng như thế nào đến lượng tiền mặt sẵn có để đáp ứng các nghĩa vụ nợ hiện tại.1 Tỷ lệ này được tính như sau:

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đến từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ và nợ ngắn hạn bình quân đến từ bảng cân đối kế toán.

Nếu tỷ lệ này nhỏ hơn 1,0 thì doanh nghiệp đang bị khủng hoảng thanh khoản và có nguy cơ vỡ nợ. Tỷ lệ này càng cao thì năng lực trả nợ của doanh nghiệp càng tốt.

Khi đánh giá về sự ổn định tài chính trong ngắn hạn của doanh nghiệp, sử dụng tỷ lệ này sẽ hiệu quả và chính xác hơn các tỷ lệ thanh toán nhanh (Quick ratio) hoặc tỷ lệ thanh toán hiện hành (Current ratio).

Tỷ số dòng tiền hoạt động

Tỷ số dòng tiền hoạt động khác với tỷ số bao phủ các khoản nợ hiện tại chỉ ở một điểm: Nó không bao gồm cổ tức trong công thức. Tuy nhiên, tỷ lệ này được sử dụng để xác định lượng tiền mặt được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh cơ bản của công ty. Nó được phân tích bởi cả ban giám đốc và nhà đầu tư để xác định tình hình hoạt động chung của công ty.

Tỷ số này cũng là một tỷ số thanh khoản và sẽ giúp xác định xem doanh nghiệp có thể đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn mà không cần xem xét đến chính sách cổ tức của nó hay không. Giống như tỷ lệ trước, nếu tỷ lệ này nhỏ hơn 1, doanh nghiệp đang gặp khủng hoảng tiền mặt.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh được lấy từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ và nợ ngắn hạn (có thể có hoặc có thể không phải là mức trung bình) được lấy từ bảng cân đối kế toán.

Đăng ký ngay khóa học Lập kế hoạch tài chính và quản trị dòng tiền online để được thầy hướng dẫn chi tiết ứng dụng vào từng loại hình công ty nha cả nhà.

Tỷ lệ lãi suất tiền mặt

Tỷ lệ lãi suất tiền mặt đo lường khả năng của một doanh nghiệp trong việc đáp ứng các khoản thanh toán lãi vay đối với khoản vay nợ của mình. Đây là một thước đo tương tự như tỷ lệ các khoản lãi suất, nhưng vì nó sử dụng tiền mặt chứ không phải thu nhập ở mẫu số, nên nó là một thước đo thực tế hơn. Nếu tỷ lệ này nhỏ hơn một, doanh nghiệp không có đủ tiền mặt để đáp ứng các nghĩa vụ lãi vay đối với các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn.

Tiền lãi và thuế đến từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Tỷ số bao phủ dòng tiền

Ba tỷ số về dòng tiền trước đây là tỷ số thanh khoản. Tỷ số bao phủ dòng tiền được coi là tỷ số khả năng thanh toán, nó là tỷ số dài hạn. Tỷ số này tính toán liệu một công ty có thể thanh toán các nghĩa vụ của mình trên tổng số nợ của mình bao gồm cả khoản nợ có thời gian đáo hạn trên một năm hay không. Nếu câu trả lời cho tỷ lệ lớn hơn 1,0, thì công ty không có nguy cơ vỡ nợ.

Tổng nợ phải trả lấy từ bảng cân đối kế toán.

Tỷ số giá trên dòng tiền

Tỷ số giá trên dòng tiền là một tỷ số định giá hữu ích khi một doanh nghiệp được lên sàn. Nó đo lường lượng dòng tiền hoạt động được tạo ra trên mỗi cổ phiếu. Tỷ lệ này thường được chấp nhận là đáng tin cậy hơn tỷ lệ giá / thu nhập, vì khó làm sai hơn các điều chỉnh nội bộ.

Tỷ lệ giá trên dòng tiền thấp có thể có nghĩa là một công ty bị định giá thấp và là một khoản đầu tư có tiềm năng tốt. Tuy nhiên, nhiều công ty khởi nghiệp trẻ có tỷ lệ này cao vì họ chưa tạo ra nhiều tiền mặt. Một số cũng có thể là khoản đầu tư tốt.

Để tính toán tỷ số giá trên dòng tiền, hãy sử dụng công thức sau:

Giá cổ phiếu thường là giá đóng cửa của cổ phiếu vào một ngày cụ thể và dòng tiền hoạt động trên mỗi cổ phiếu được tính bằng cách chia tổng dòng tiền hoạt động ròng cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Đăng ký ngay khóa học Lập kế hoạch tài chính và quản trị dòng tiền online để được thầy hướng dẫn chi tiết ứng dụng vào từng loại hình công ty nha cả nhà.

Điểm mấu chốt

Các doanh nghiệp lớn và nhỏ đều cần phải nhận thức được vị thế tiền mặt của công ty tại mọi thời điểm. Tỷ số dòng tiền thường là thước đo tốt nhất về tính thanh khoản, khả năng thanh toán và khả năng tồn tại lâu dài của một công ty kinh doanh.

Tỷ số dòng tiền đôi khi được dành cho phân tích tài chính nâng cao. Trong trường hợp của một doanh nghiệp nhỏ, tiền mặt là rất quan trọng để tồn tại. Nó sẽ phục vụ tốt cho chủ doanh nghiệp hoặc người quản lý trong việc tính toán các tỷ lệ dòng tiền để có một bức tranh chính xác về vị trí tiền mặt thực tế và khả năng tồn tại của doanh nghiệp. Khả năng tồn tại của doanh nghiệp là khả năng tồn tại lâu dài và hiệu quả của hoạt động kinh doanh.

Theo https://www.thebalancesmb.com/

Tham khảo thêm các bài viết cùng chủ đề

Tham khảo thêm tài liệu khóa học CFOkế toán trưởng của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

Leave a Comment