Cách lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp

Phần kế hoạch tài chính của kế hoạch kinh doanh xác định ý tưởng kinh doanh của bạn có khả thi hay không và sẽ là tâm điểm khiến bất kỳ nhà đầu tư nào bị thu hút bởi ý tưởng kinh doanh của bạn. Phần kế hoạch tài chính bao gồm bốn báo cáo tài chính: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, dự báo dòng tiền, bảng cân đối kế toán và báo cáo vốn chủ sở hữu của cổ đông. Nó cũng nên bao gồm một lời giải thích và phân tích ngắn gọn về bốn báo cáo này.

Ghi nhận chi phí

Hãy coi chi phí kinh doanh của bạn gồm hai loại chi phí: chi phí đầu tư ban đầu và chi phí hoạt động của bạn. Tất cả các chi phí để khởi động và vận hành doanh nghiệp của bạn nên được coi là chi phí đầu tư ban đầu. Chúng có thể bao gồm:

 • Lệ phí đăng ký kinh doanh
 • Giấy phép kinh doanh
 • Hàng tồn kho ban đầu
 • Tiền đặt cọc thuê
 • Các khoản thanh toán trên tài sản
 • Các khoản thanh toán cho thiết bị
 • Phí cài đặt các tiện ích

Danh sách của riêng bạn sẽ mở rộng ngay khi bạn bắt đầu lặp lại chúng.

Chi phí hoạt động là chi phí để duy trì hoạt động kinh doanh của bạn. Hãy coi đây là những khoản chi tiêu hàng tháng của bạn. Danh sách chi phí hoạt động của bạn có thể bao gồm:

 • Tiền lương (bao gồm cả lương của bạn)
 • Thanh toán tiền thuê nhà
 • Chi phí viễn thông
 • Tiện ích
 • Nguyên vật liệu
 • Kho
 • Phân bổ
 • Khuyến mãi
 • Thanh toán khoản vay
 • Văn phòng phẩm
 • Bảo trì

Khi bạn đã liệt kê tất cả các chi phí hoạt động của mình, tổng số sẽ phản ánh chi phí hàng tháng cho hoạt động kinh doanh của bạn. Nhân con số này với sáu và bạn có ước tính chi phí hoạt động trong sáu tháng. Thêm số tiền này vào danh sách tổng chi phí ban đầu của bạn và bạn có một con số đáng chú ý cho chi phí khởi động hoàn chỉnh của mình.

Đăng ký nhận file FREE về lập kế hoạch tài chính tại đây.

Bây giờ bạn có thể bắt đầu tập hợp các báo cáo tài chính cho kế hoạch kinh doanh của mình bắt đầu với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho biết doanh thu, chi phí và lợi nhuận của bạn trong một khoảng thời gian cụ thể — 1 bức tranh chụp nhanh về doanh nghiệp của bạn cho biết liệu doanh nghiệp của bạn có sinh lời hay không. Trừ chi phí khỏi doanh thu của bạn để xác định lãi hoặc lỗ của bạn.

Mặc dù các doanh nghiệp đã thành lập thường lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mỗi quý tài chính hoặc mỗi năm tài chính một lần, nhưng vì mục đích của kế hoạch kinh doanh, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phải được lập hàng tháng cho năm đầu tiên.

Nếu bạn kinh doanh dựa trên sản phẩm, phần doanh thu của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sẽ trông khác. Doanh thu sẽ được gọi là doanh số bán hàng và bạn phải tính đến các khoảng hàng tồn kho.

Dự báo dòng tiền

Dự báo dòng tiền cho biết tiền mặt dự kiến sẽ đi vào và ra khỏi doanh nghiệp của bạn như thế nào. Đây là một công cụ quan trọng để quản lý dòng tiền bởi vì nó cho biết khi nào các khoản chi tiêu của bạn quá cao hoặc liệu bạn có thể cần một khoản đầu tư ngắn hạn để đối phó với thặng dư dòng tiền hay không. Là một phần của kế hoạch kinh doanh, dự báo dòng tiền sẽ cho biết ý tưởng kinh doanh của bạn cần bao nhiêu vốn đầu tư.

Đăng ký ngay khóa học Lập kế hoạch tài chính và quản trị dòng tiền online để được thầy hướng dẫn chi tiết ứng dụng vào từng loại hình công ty nha cả nhà.

Đối với các nhà đầu tư, dự báo dòng tiền cho biết liệu doanh nghiệp của bạn có rủi ro tín dụng hay không và liệu doanh nghiệp của bạn có đủ tiền mặt để làm cho doanh nghiệp của bạn trở thành một ứng cử viên tốt cho hạn mức tín dụng, khoản vay ngắn hạn hay đầu tư dài hạn hay không. Bạn nên có dự báo dòng tiền cho mỗi tháng trong một năm trong phần tài chính của kế hoạch kinh doanh của bạn.

Đừng nhầm lẫn giữa dự báo dòng tiền với báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho biết dòng tiền vào và ra khỏi doanh nghiệp của bạn. Nói cách khác, nó mô tả dòng tiền đã xảy ra trong quá khứ. Dự báo dòng tiền cho thấy dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra hoặc sử dụng trong một khoảng thời gian trong tương lai.

Dự báo dòng tiền có ba phần:

 • Doanh thu tiền mặt: Nhập số liệu bán hàng ước tính của bạn cho mỗi tháng. Chỉ nhập doanh số thu được bằng tiền mặt trong mỗi tháng.
 • Giải ngân bằng tiền mặt: Lấy các danh mục chi phí khác nhau từ sổ cái của bạn và liệt kê các khoản chi tiêu tiền mặt mà bạn phải trả mỗi tháng.
 • Đối chiếu doanh thu tiền mặt với chi tiền mặt: Phần này thể hiện số dư đầu kỳ, là kết chuyển từ các hoạt động của tháng trước. Doanh thu của tháng hiện tại được cộng vào số dư này, số tiền giải ngân của tháng hiện tại được trừ đi và số dư dòng tiền đã điều chỉnh được chuyển sang tháng tiếp theo.

Đăng ký ngay khóa học Lập kế hoạch tài chính và quản trị dòng tiền online để được thầy hướng dẫn chi tiết ứng dụng vào từng loại hình công ty nha cả nhà.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán báo cáo giá trị ròng của doanh nghiệp của bạn tại một thời điểm cụ thể. Nó tóm tắt tất cả dữ liệu tài chính về doanh nghiệp của bạn theo ba loại:

 • Tài sản: Các đối tượng hữu hình có giá trị tài chính thuộc sở hữu của công ty.
 • Nợ phải trả: các khoản nợ của công ty.
 • Vốn chủ sở hữu: Là khoản chênh lệch thuần khi tổng tài sản trừ tổng nợ phải trả.

Mối quan hệ giữa các yếu tố này của dữ liệu tài chính được thể hiện bằng phương trình: Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu.

Đối với kế hoạch kinh doanh của mình, bạn nên tạo một bảng cân đối kế toán tóm tắt thông tin trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và dự báo dòng tiền. Một doanh nghiệp thường lập bảng cân đối kế toán mỗi năm một lần.

Khi bảng cân đối kế toán của bạn đã hoàn tất, hãy viết một bản phân tích ngắn gọn cho từng báo cáo trong số ba báo cáo tài chính. Bài phân tích nên ngắn gọn với những điểm nổi bật hơn là phân tích sâu. Bản thân các báo cáo tài chính phải được đặt trong phụ lục kế hoạch kinh doanh của bạn.

Theo https://www.thebalancesmb.com/

Tham khảo các clip về lập kế hoạch tài chính và ngân sách của CleverCFO để hỗ trợ thêm cho công việc nhé cả nhà

Các bài viết cùng chủ đề

Tham khảo thêm tài liệu khóa học CFOkế toán trưởng của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

Leave a Comment