HÀNH TRÌNH TRỞ THÀNH GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CFO – GÓC NHÌN TỪ CÁC NỮ LÃNH ĐẠO (PHẦN 2)

Bộ kỹ năng quan trọng của CFO thành công

Trong các cuộc phỏng vấn với giám đốc tài chính và nhà tuyển dụng, chúng tôi đã tìm thấy nhiều con đường khác nhau để trở thành giám đốc tài chính. Trong các kỹ năng kế toán và tài chính cơ bản, kỹ năng “bẻ số” là cần thiết, nhưng chúng vẫn chưa đủ. Chúng tôi nhận thấy rằng các kỹ năng nổi bật nhất là “kỹ năng mềm” trên nhiều lĩnh vực. Đây không phải là những kỹ năng có thể học dễ dàng trong lớp học, mà là những kỹ năng có được từ kinh nghiệm và hành động – chẳng hạn như kỹ năng giao tiếp.

1. Kỹ năng giao tiếp và bán hàng:

Susan Wang, Giám đốc tài chính đã nghỉ hưu của Solectron, tin rằng vai trò quan trọng của CFO là truyền đạt hiệu quả tầm nhìn, trạng thái và triển vọng của công ty tới các nhà đầu tư. Vì một phần lớn giá cổ phiếu của công ty gắn liền với giao tiếp và kỹ năng bán hàng của giám đốc tài chính, các CFO cần giao tiếp với các nhà đầu tư một cách bình tĩnh và có hiểu biết sâu sắc về những gì đang diễn ra, cả bên trong và bên ngoài. Đối với Susan, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển “kỹ năng mềm” về giao tiếp và thuyết trình, cũng như kỹ năng lắng nghe tốt.

Hệ quả của kỹ năng bán hàng là giám đốc tài chính phải đảm bảo công ty thực hiện đúng những lời hứa về tài chính của mình. Kỹ năng giao tiếp và bán hàng không chỉ cần thiết đối với vai trò của giám đốc tài chính mà còn đối với hành trình trở thành giám đốc tài chính. Susan Wang và một số người được phỏng vấn khác của chúng tôi lưu ý rằng các CFO đầy tham vọng cần phải phát triển kỹ năng thuyết trình và trở nên thành thạo trong việc bán hàng.

2. Lắng nghe và khả năng tiếp cận: 
Sallie Bailey, Giám đốc tài chính của Tập đoàn Ferro, nhấn mạnh rằng khả năng xây dựng lòng tin và sự cởi mở thân thiện dễ gần là những kỹ năng quan trọng mà CFO, cần phải đảm bảo rằng thành viên trong nhóm cung cấp cho CFO thông tin kịp thời, chính xác và không bị đe dọa bởi việc truyền đạt thông tin đó khi có sự cố. Elisha Finney cũng tin vào tầm quan trọng của việc cởi mở— chẳng hạn như cố gắng biết tên của mọi người. Mặc dù điều này có thể khó khăn trong một tổ chức lớn, nhưng một nỗ lực có ý thức để làm như vậy sẽ thúc đẩy sự tin tưởng và tăng cường thông tin liên lạc với tổ chức. Như Susan Wang đã lưu ý, trong một thế giới mà các nhà đầu tư không muốn bị bất ngờ, điều quan trọng là giám đốc tài chính phải được kết nối tốt với tổ chức và là người đầu tiên phải biết về bất kỳ tình huống bất lợi nào về tài chính hoặc hoạt động. Việc trau dồi khả năng kết nối trên C-suite và các cấp bên dưới có thể là yếu tố quan trọng của CFO.

3. Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề: Định hướng giải pháp
Sallie Bailey lưu ý rằng nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán và tài chính không nhất thiết phải giỏi đàm phán và tạo ra một món hời công bằng: những kỹ năng mà phụ nữ nên tích cực tìm kiếm để trau dồi thông qua các vai trò và trách nhiệm. Vai trò của Sallie trong việc quản lý các mối quan hệ ngân hàng cho bộ phận Ngân quỹ tại Tenneco Inc., đã giúp cô có được những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết. Ngày nay, kỹ năng thương lượng ngày càng trở nên quan trọng, vì việc tái cơ cấu nợ và thu xếp nguồn tài chính mới đã trở nên quan trọng đối với nhiều công ty.
Kỹ năng giải quyết xung đột, một phần của các kỹ năng đàm phán, rất quan trọng để cân bằng các lợi ích cạnh tranh trong một công ty. Chúng tôi nhận thấy các giám đốc tài chính của chúng tôi đã đạt được những kinh nghiệm này theo nhiều cách khác nhau, cả trong và ngoài cuộc sống công ty của họ.

4. Kỹ năng vận hành, thay đổi và tăng cường: Thích ứng với thực tế mới
Trong một số cuộc phỏng vấn, chúng tôi đã học được rằng hành trình trở thành Giám đốc tài chính đòi hỏi sự thành thạo để đạt được sự thay đổi thay vì chỉ đạo sự thay đổi trong tổ chức. Cuộc suy thoái gần đây đã khiến những kỹ năng gây ảnh hưởng này trở nên quan trọng hơn.  Trong thời điểm không chắc chắn, đối thoại và thực sự lắng nghe các quan điểm khác trong khi đưa ra quyết định được coi là điều quan trọng.

Các cuộc phỏng vấn của chúng tôi với các nhà tuyển dụng điều hành cho thấy sự thay đổi nhu cầu từ các CFO, những người chỉ quan tâm đến việc tuân thủ và kiểm soát bản thân, sang những người cũng có các kỹ năng điều hành và ảnh hưởng cho phép cắt giảm chi phí và sắp xếp lại trong công ty. Ngày nay, giám đốc tài chính ngày càng trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi, người điều hành chức năng tài chính, và đôi khi đội mũ kép với tư cách là giám đốc điều hành.

5. Đánh giá chiến lược và ưu tiên: Đưa ra lựa chọn quyết định
Với tư cách là thành viên hội đồng quản trị hiện tại của một số công ty, Susan Wang tự tin về kỳ vọng của họ đối với các giám đốc tài chính ngày nay. Không chỉ là “những người bẻ cong con số”, các CFO cần phải là những nhà tư duy chiến lược. Theo Robin Washington, tư duy chiến lược là khả năng không chỉ nhìn về phía trước mà còn về các mối liên kết giữa các bộ phận khác nhau của tổ chức. Ngày nay, Giám đốc tài chính phải là một đối tác quan trọng trong việc giúp Giám đốc điều hành và các nhà lãnh đạo đơn vị kinh doanh điều hướng môi trường thị trường vốn khác nhau rộng rãi và giúp họ điều chỉnh doanh thu ngắn hạn và dài hạn với chi tiêu vốn trong điều kiện thị trường không chắc chắn.

Elisha Finney tin rằng các CFO phải là người có tư duy chiến lược và có khả năng đưa ra các quyết định khó khăn với thông tin sẵn có, không chắc chắn và từng phần, và thực thi chúng. Sharon McCollam lưu ý rằng đây là thách thức chính của thời điểm này, một cuộc suy thoái khi tâm lý thị trường và hoàn cảnh kinh doanh thay đổi nhanh chóng. Dựa trên đánh giá của họ, các CFO cần đưa ra những lựa chọn kịp thời bất chấp sự không chắc chắn. Phán đoán chiến lược vượt ra ngoài tư duy chiến lược – đến các lựa chọn – và đòi hỏi một nền tảng kinh nghiệm rộng để xây dựng.

Theo chia sẻ của https://deloitte.wsj.com/cfo

5 THÁCH THỨC MÀ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO) PHẢI ĐỐI MẶT TRONG NĂM 2020

ƯU TIÊN CỦA CFO CHO NĂM 2020 VÀ XA HƠN

VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO)

CFO THÀNH CÔNG NHƯ THẾ NÀO TRONG THẾ GIỚI MỚI ĐẦY SỰ THAY ĐỔI VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN?

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO) ĐẢM NHIỆM CÁC CÔNG VIỆC GÌ?

Nghề CFO với vai trò đối tác kinh doanh
Cách các CFO hàng đầu trên thế giới tạo ra giá trị
Kế toán quản trị ra quyết định từ bỏ hay giữ lại một ngành kinh doanh
Hệ thống kế toán cung cấp thông tin ra quyết định hiệu quả

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

Liên hệ ngay 0916 022 247 để nhận clip và file excel tham khảo trước khi đăng ký học nhé cả nhà!

Leave a Comment