4 công việc liên quan đến kế toán quản trị

Dưới đây là một số công việc liên quan đến kế toán quản trị hàng đầu mà bạn có thể tìm kiếm trong sự nghiệp của mình.

 • Chuyên viên phân tích tài chính
 • Trưởng phòng tài chính kế toán
 • Chuyên gia quản trị ngân sách
 • Trưởng phòng quản trị ngân quỹ và bảng lương

Tổng quan về Cơ hội Tuyển dụng Kế toán Quản trị

Kế toán quản trị bao gồm các trách nhiệm tập trung nhiều hơn vào phát triển và nhận thức nội bộ, chuẩn bị ngân sách, đánh giá rủi ro, phân tích tài chính…

Kế toán quản trị, thường bị nhầm lẫn với kế toán tài chính, nó có sự khác biệt cơ bản đó là, kế toán tài chính thiên về bản chất trong quá khứ hơn, kế toán quản trị là một cách tiếp cận hiện tại và hướng tới tương lai hơn, cho sự phát triển của tổ chức. Kế toán quản trị làm việc dựa trên các quy trình như phân tích doanh thu, chi phí, lý do tăng, giảm, quy trình ngân sách giúp các nhà quản lý cấp cao trong việc ra quyết định, xác định các lĩnh vực trọng tâm và đảm bảo rằng mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát và nằm trong các tiêu chuẩn đặt ra.

1 – Chuyên viên phân tích tài chính

Chuyên viên phân tích tài chính làm việc về việc tổng hợp dữ liệu, phân tích và cung cấp phân tích phương sai cho bất kỳ chuyển động nào trong khu vực chi phí được chỉ định, trung tâm chi phí của bộ phận hoặc tổ chức.

Mô tả công việc

Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm phân tích tài chính và cung cấp những thông tin giúp ích trong việc ra quyết định, lập ngân sách và đưa ra cái nhìn sâu sắc.

Vai trò: Chủ động quản lý các quy trình tài chính hàng ngày, theo dõi doanh thu và chi phí liên quan, phân tích xu hướng của các chỉ số tài chính và dự đoán tương lai, đưa ra đầu vào cho việc ra quyết định.

Thống kê việc làm: Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ cho thấy mức tăng trưởng việc làm cho các nhà phân tích tài chính là 11% từ năm 2016-26, nhanh hơn mức trung bình.

Nhu cầu & Nguồn cung: Sẽ có một nhu cầu cao đối với các nhà phân tích tài chính là tập trung vào phân tích chi phí và dữ liệu lớn đang được chú trọng ngày nay.

Bạn có thể tham gia khóa học Power BI online để giúp xử lý dữ liệu lớn cho công ty.

Yêu cầu học vấn: Bằng cử nhân tài chính cho các công việc đầu vào và CMA / CFA / MBA để phát triển hơn nữa.

Điểm tích cực: Kiến thức sâu rộng về các chức năng tài chính khác nhau và tiếp xúc với cách thức vận hành chính xác của một tổ chức.

Điểm Tiêu cực: Đôi khi vai trò bị phân tán quá nhiều khiến một người kiệt sức và không tập trung vào một việc tại một thời điểm.

2 – Trưởng phòng tài chính kế toán

Trưởng phòng tài chính kế toán đảm nhận việc hoàn thành các tài khoản phải trả, tài khoản phải thu, chuẩn bị báo cáo tài chính và các báo cáo theo luật định khác cho các cuộc kiểm toán.

Mô tả công việc

Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm về tài chính kế toán trong việc chuẩn bị báo cáo lãi lỗ và bảng cân đối kế toán.

Vai trò: Chủ động quản lý các hoạt động hàng ngày của các khoản phải trả và phải thu, quản lý nhà cung cấp, khách hàng cho các giao dịch và thương lượng.

Thống kê việc làm: Cục thống kê lao động của Hoa Kỳ cho thấy tăng trưởng việc làm cho các trưởng phòng tài chính kế toán là 10% từ 2016-26, nhanh hơn mức trung bình.

Nhu cầu & Nguồn cung: Sẽ luôn có một nhu cầu cao cho vai trò này vì việc chốt sổ sách hàng tháng và báo cáo đã được chấp nhận rộng rãi hiện nay.

Yêu cầu học vấn: Bằng cử nhân tài chính cho các công việc đầu vào và CPA / CFA / CMA / MBA để phát triển hơn.

Điểm Tích cực: Kiến thức sâu rộng về các chức năng kế toán khác nhau và tiếp xúc với các yêu cầu kế toán nội bộ và luật định.

Điểm Tiêu cực: Về lâu dài, chức năng kế toán trở thành một nhiệm vụ lặp đi lặp lại.

3 – Chuyên gia quản trị ngân sách

Chuyên gia quản trị ngân sách làm việc chặt chẽ với hội đồng quản trị và cấp quản lý cấp cao hơn và thuộc nhóm Phân tích & Lập kế hoạch Tài chính (FP&A). Nhà phân tích ngân sách tham gia vào việc lập kế hoạch và kiểm soát tất cả các chức năng của một tổ chức thông qua việc chuẩn bị ngân sách và so sánh và phân tích các con số được lập ngân sách với kết quả thực tế.

Đăng ký ngay khóa học CFOKế toán trưởng của CleverCFO để được các thầy hướng dẫn chi tiết về lập và quản trị ngân sách cho công ty.

Mô tả công việc

Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm phối hợp giữa nhà đầu tư và cấp quản lý cao hơn và đảm bảo cung cấp dữ liệu chính xác cho việc thảo luận và ra quyết định.

Vai trò: tham gia vào việc đo lường hiệu suất của các phòng ban, cá nhân và trung tâm chi phí bằng cách xác định các lĩnh vực để cắt giảm chi phí và cải thiện hiệu quả. Các nhà phân tích ngân sách cũng tham gia vào việc ra quyết định xem có nên phát sinh chi tiêu CAPEX hay không bằng cách thực hiện phân tích giá trị hiện tại ròng và chi phí – lợi ích.

Thống kê việc làm: Cục thống kê lao động của Hoa Kỳ cho thấy tăng trưởng việc làm cho nhân sự ngân sách là 7% từ 2016-26, bằng với mức trung bình của cả nước.

Nhu cầu & Nguồn cung: Sẽ luôn có một nhu cầu cao đối với các nhà phân tích ngân sách vì theo dõi chi phí, so sánh ngân sách với thực tế đã trở thành một phần không thể thiếu của bất kỳ tổ chức nào ngày nay.

Yêu cầu học vấn: Bằng cử nhân tài chính cho các công việc đầu vào và CFA / MBA / CMA để phát triển hơn nữa.

Điểm Tích cực: Kiến thức sâu rộng về lập kế hoạch và chuẩn bị các bước liên quan đến quy trình ngân sách và cách đánh giá trong tương lai.

Điểm Tiêu cực: Không phải là một nhiệm vụ dễ dàng để đánh giá trong tương lai và xác định mọi thứ sẽ như thế nào trong vài năm tới, vì vậy đôi khi công việc trở nên quá khắt khe và căng thẳng.

4 – Trưởng phòng quản trị ngân quỹ và bảng lương

Trưởng phòng quản trị ngân quỹ và bảng lương xem sét rằng các quỹ của tổ chức có đang được sử dụng theo cách không phù hợp hay không; có đủ số dư trong tài khoản để trả cho nhà cung cấp, nhân viên và các khoản phí theo luật định khác. Người này cũng tham gia vào việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ, giao dịch với các ngân hàng và các chức năng quản lý quỹ khác.

Mô tả công việc

Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm đảm bảo đáp ứng yêu cầu về vốn lưu động và không bị thiếu vốn trong trường hợp thanh toán chi phí.

Đăng ký ngay khóa học CFOKế toán trưởng của CleverCFO để được các thầy hướng dẫn chi tiết về quản trị dòng tiền ứng dụng ngay vào công việc nhé cả nhà.

Vai trò: Người quản lý ngân quỹ là người giám sát dòng tiền thực tế. Ngân quỹ là một vai trò rất quan trọng trong bất kỳ tổ chức nào vì quản lý tiền mặt và cung cấp tiền mặt cho mọi trường hợp là một nhiệm vụ khó khăn. Người đó liên lạc với tất cả các ngân hàng để theo dõi các khoản thu, khoản thanh toán và các khoản phí theo luật định khác.

Thống kê việc làm: Cục Thống kê Lao động của Hoa Kỳ cho thấy mức tăng trưởng việc làm cho nhân viên kho bạc dự kiến là 14% từ năm 2016-26, nhanh hơn mức trung bình.

Nhu cầu & Nguồn cung: Theo đề xuất của Cục thống kê lao động Hoa Kỳ, tăng trưởng việc làm cho nhân viên ngân quỹ dự kiến là 14% từ 2016-2026, điều này cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các chuyên gia chuyên quản lý tiền mặt.

Yêu cầu học vấn: Bằng cử nhân tài chính cho các công việc đầu vào và CFA / CMA / MBA để phát triển hơn nữa.

Điểm Tích cực: Kiến thức sâu rộng về quản lý tiền mặt và các chức năng ngân hàng, rất hữu ích trong quá trình phát triển nghề nghiệp.

Điểm Tiêu cực: Đây là một công việc có rủi ro cao vì nó liên quan đến tiền mặt và bất kỳ sự quản lý yếu kém hoặc sai sót nào đều gây ra tổn thất lớn cho tổ chức.

Những Nghề nghiệp khác  liên quan đến Kế toán Quản trị

Có nhiều lựa chọn khác nhau mà một kế toán quản trị có thể theo đuổi như các lựa chọn nghề nghiệp trong phân khúc tài chính đang phát triển ngày nay. Họ có thể làm việc trên thị trường chứng khoán với tư cách là nhà phân tích vốn chủ sở hữu, trái phiếu và các công cụ tài chính khác.

Họ có thể làm việc với tư cách là người kiểm soát ở các bộ phận khác nhau để giám sát và thực hiện quyền kiểm soát đối với các trung tâm chi phí được giao. Ngoài các vai trò truyền thống trước đây của kế toán, dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu, việc tuân thủ luật lệ ngày càng tăng đặt ra một thách thức lớn và mang lại nhiều cơ hội cho các chuyên gia mới bắt đầu trong những ngày tới.

Kết luận

Kế toán quản trị là một lĩnh vực nghề nghiệp tuyệt vời vì nó đóng một vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sự phối hợp giữa các bên liên quan bên trong và bên ngoài. Kế toán quản trị là tất cả về cách thức tổ chức đang được xử lý và các nguồn lực đang được sử dụng một cách tối ưu.

Kế toán quản trị là một công cụ hữu hiệu để đo lường hiệu quả hoạt động của các bộ phận, cá nhân và các trung tâm chi phí, đồng thời nó cũng giúp tăng hiệu quả và giảm chi phí nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Ngoài ra, kế toán quản trị có liên quan đến việc xác định doanh thu hoặc chi phí có thể dự đoán được, đánh giá tương lai của tổ chức như thế nào. Vì vậy, đây là một trong những lĩnh vực hấp dẫn nhất với quy mô và tương lai lớn trong những năm tới. Nó cũng bổ sung thêm sự ổn định cho sự nghiệp của một người và cũng là một lĩnh vực bổ ích. Cuối cùng, có rất nhiều thứ để học, làm việc và kiếm tiền trong lĩnh vực kế toán quản trị.

Theo https://www.wallstreetmojo.com/

Ngoài ra, cả nhà có thể tham khảo nhiều clip xịn sò về kế toán quản trị tại đây nha

 1. Báo cáo kế toán quản trị bắt đầu từ đâu
 2. Kỹ thuật tổ chức bộ máy kế toán quản trị
 3. Xây dựng bộ máy kế toán quản trị bắt đầu từ đâu?
 4. Mục tiêu của hệ thống báo cáo kế toán quản trị
 5. Cách thông tin kế toán quản trị tạo ra giá trị
 6. Tại sao bộ máy kế toán quản trị hoạt động không hiệu quả
 7. Sáu bước xây dựng bộ báo cáo kế toán quản trị
 8. Các quyết định trong tài chính và kế toán quản trị

Tham khảo thêm tài liệu khóa học CFOKế toán trưởng của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

Tham khảo khóa học Excel dashboard online hoặc 100 thủ thuật excel online để học cách làm các báo cáo quản trị và hỗ trợ sếp đưa ra quyết định.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

Leave a Comment